Acute myelogenous leukemia

Jest to angielska nazwa odpowiadająca ostrej białaczce szpikowej. Jako nowotwór złośliwy AML, bo tak jest w skrócie nazywana, wywodzi się z anomalii genetycznych i dotyka najczęściej już niemowlaki, dalej dorosłych, jednak zachorowalność wśród dzieci też nie jest rzadkością.

doktorZaburzenia nowotworowe dotykają produkcji i dojrzewania prawidłowych komórek, co wywołuje w szpiku kostnym namnażanie się form niedojrzałych, czyli nowotworowych.

Owe patologiczne komórki wywodzą się z zaburzeń genetycznych, jednak nie dziedzicznych, raczej nabytych. Chodzi tu o większe ryzyko w przypadku chorób autoimmunologicznych i takich jak zespół Downa, czy Klinefeltera. Inne czynniki wpływające na możliwość pojawienia się acute myelogenous leukemia to narażenie na działanie substancji chemicznych w postaci benzenu, czy gazu musztardowego, nadmierna ekspozycja na promieniowanie jonizujące, czy też przebyta radioterapia, czy chemioterapia.

Do najważniejszych, mimo, że nie specyficznych, objawów ostrej białaczki szpikowej należy anemia, ogólne osłabienie organizmu, gorączka, bladość cery, łatwość męczenia się, duszności, a nawet krwawienia i bóle w stawach oraz kościach. Pojawiają się też bez wyraźnej przyczyny siniaki na skórze i wybroczyny.

Rozpoznanie tego typu nowotworu dokonuje się jedynie na podstawie wyżej wymienionych objawów, a dalej po dokonaniu szeregu badań. Morfologia krwi oraz biopsja szpiku dają jasny obraz, czy jest to nowotwór białaczki. Małopłytkowość, większa liczba białych ciałek krwi oraz linia komórek blastycznych w biopsji szpiku to wyraźne wskaźniki pojawienia się nowotworu białaczki szpikowej. Diagnozę szczegółową specjaliści postawiają na podstawie badań cytogenetycznych, immunofenotypowych oraz molekularnych.

Postępowanie po dokonaniu rozpoznania polega na odizolowaniu chorego od wszelkich możliwości zakażeń, a następnie wprowadzeniu poszczególnych etapów leczenia, aby doprowadzić do remisji choroby.

Sposobów jest kilka, jednak rozpoczyna się zwykle od chemioterapii, celem wyeliminowania jak największej ilości komórek nowotworowych. Kolejnym krokiem jest podanie leków cytostatycznych oraz utrzymanie remisji i zapobiegnięcie nawrotom. Jedną z możliwości jest przeszczep szpiku kostnego, jednak rokowania na utrzymanie zdrowia i brak nawrotów choroby zależą w głównej mierze od wieku i stanu ogólnego pacjenta, a także reakcji jego organizmu na podawane leki. Jednak dzięki zaawansowanym badaniom nad sposobami wyleczenia acute myelogenous leukemia z roku na rok zwiększa się średnia długość życia osób po terapii. Obecnie przeżywalność sięga nawet 16 miesięcy.