AIDS

AIDS stanowi szereg objawów następujących po zarażeniu organizmu wirusem HIV. Związany jest z brakiem odporności. Objawy występujące u osoby zarażonej można podzielić na kilka charakterystycznych okresów.

lekarzPierwszy, obejmuje czas do sześciu tygodni od zarażenia. Chory uskarża się na bóle mięśni, powiększenie węzłów chłonnych, w konsekwencji nawet zapalenie mózgowo – rdzeniowe. Objawami kolejnych faz są już zmęczenie, utrata wagi, nadpotliwość nocna, podwyższona gorączka pojawiająca się w krótkich okresach czasu. Ostatnia faza obejmuje już zapalenie płuc, chory choruje na gruźlicę, nowotwór skóry, wysypki, osłabienie pamięci, mniejszą aktywność ruchową, zdarzają się dosyć często ataki drgawek.

Zarazić wirusem HIV można w dosyć prosty sposób. Do zakażenia może dojść poprzez stosunek seksualny, wówczas, gdy osoba zdrowa ma kontakt z krwią chorego, a matka, która jest zakażona może przenieść chorobę na swoje dziecko. Zarażenie wirusem HIV prowadzi w konsekwencji do śmierci. Najpierw atakowany jest układ odpornościowy chorego, a następnie organizm atakują przeróżna choroby, które go wyniszczają. Ze względu na początkowe objawy, które są łudząco podobne do objawów grypy, wykrywalność wirusa HIV jest znacznie obniżona. Co w konsekwencji obniża szanse chorego na zahamowanie objawów.

W celu wykrycia wirusa HIV w organizmie, wówczas gdy osoba podejrzewa, że mogła zostać zarażona, może wykonać prosty test na obecność przeciwciał anty-HIV w organizmie.

Celem wykonania takiego testu, zostanie pobrana krew. Proces całego badania polega również na rozmowie z psychologiem, gdzie specjalista rozmawia z badanym, czy jest przygotowany na fakt, iż wynik może wyjść pozytywny. Procedura ta jest niezbędna, gdyż statystycznie, osoba podejrzewająca, że jest zakażona, oczekuje wyniku ujemnego. Istotny, jest fakt, że badania na obecność w organizmie wirusa HIV są bezpłatne i anonimowe. Warto podkreślić, że AIDS jest ostatnią fazą zachorowalności na wirusa HIV. Jeżeli u osób chorych, wcześnie zostanie wykryta obecność wirusa, to objawy mogą być leczone przez bardo długi czas.

Samo AIDS nie jest chorobą śmiertelną. Do śmierci doprowadza natomiast organizm, szereg chorób oraz bardzo osłabiony układ immunologiczny.