AML

Jest to skrót od nowotworu szpiku kostnego, jakim jest acute myelogenous leukemia, czyli ostra białaczka szpikowa.

doktorChoroba ta wynika z anomalii genetycznych, nabytych, a nie wrodzonych, wywołujących niekontrolowany rozrost komórek zniekształconych. Komórki te zajmują stopniowo miejsce komórek prawidłowych, a te z kolei zatracają swoje prawidłowe funkcje. Niedojrzałe komórki nowotworu, zwane blastami, namnażają się i dojrzewają w krwi i przedostają się do szpiku kostnego powodując szereg dolegliwości.

Przyczyn pojawienia się ostrej białaczki szpikowej jest wiele, jednak podstawowym jest podłoże genetyczne.

Do pozostałych należy wystawienie na promieniowanie jonizujące, narażenie na oddziaływanie substancji chemicznych, przebyta radioterapia i chemioterapia.

Objawy AML nie są tak jednoznaczne, dlatego nowotwór ten jest często mylony z niegroźnymi infekcjami organizmu. Do objawów podstawowych należy osłabienie organizmu, nocne poty, gorączka, szybkie zmęczenie, bladość cery, pojawienie się krwawień oraz tendencja do powstawania sińców bez przyczyny. Dyskomfort w okolicy stawów oraz bóle kości i podatność na zakażenia bakteryjne należą także do objawów ostrej białaczki szpikowej.

Objawy są podobne do infekcji, dlatego prawidłowa diagnoza konieczna jest do rozpoczęcia odpowiedniego leczenia. Obraz stanu pacjenta dają wyniki morfologii krwi oraz biopsji szpiku kostnego. Istotna jest w tym przypadku ilość leukocytów, świadcząca jednoznacznie o białaczce szpikowej. Szczegółowe rozpoznanie następuje z reguły na podstawie wyników badań molekularnych i cytogenetycznych. W serii wykonywanych badań istotne jest wykluczenie innych schorzeń, aby zastosować odpowiednie leczenie.

Oczywiście im wcześniej postawiona diagnoza, tym lepiej dla pacjenta.

Najczęściej stosowaną metodą jest chemioterapia, aby zabić jak najwięcej komórek nowotworowych i pomóc organizmowi pacjenta odzyskać siły do walki z nowotworem. Stosowane są też leki cytostatyczne, a kolejnym etapem leczenia jest utrzymanie remisji oraz nie doprowadzenie do wznowy choroby. Chorzy obciążeni dużym ryzykiem poddawani są przeszczepowi szpiku kostnego od dawcy lub ze zdeponowanej krwi pępowinowej. Leczenie wspomagające oraz wsparcie psychiczne odgrywają w terapii AML bardzo ważną rolę. Szczególnie ze względu na to, iż rokowania pacjenta są zależne od wieku, stanu ogólnego oraz stopnia zaawansowania choroby.