Arytmia

Arytmia, jest chorobą polegającą na problemach w pracy serca, które objawiają się poprzez przyśpieszoną, zwolnioną lub nieregularną pracę mięśnia sercowego.

choroby-sercaChoroba, może występować w formie napadowej, nagłej choroby lub długotrwałej.

Nierówne okresy następujących po sobie odbić serca, powstają na skutek problemów z przewodzeniem impulsów elektrycznych. Chorobami współtowarzyszącymi, które równie mogą być źródłem arytmii, to nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zażycie niektórych leków z zbyt dużych dawkach, choroba zastawek serca.

Najczęściej spotykanym objawem arytmii, jest kołatanie serca, które związane jest z zbyt szybkim biciem serca, spotykanymi, są również chwilowe zatrzymania pracy serca, tak zwane migotanie komór, które jest najczęstszą przyczyną zgonów.

Rozpoznanie i postawienie prawidłowej diagnozy, następuje na podstawie wyników badania EKG, RTG klatki piersiowej oraz ECHO serca.

W samym leczeniu arytmii, szuka się przyczyny występowania zaburzeń w pracy serca.

W przypadku, gdy podejrzeniem arytmii jest choroba niedokrwienna serca, koniecznym jest wykonanie testu wysiłkowego oraz koronografii.

Jeżeli, do leczenia wprowadzono leki moczopędne, koniecznym działaniem, będzie cykliczne powtarzanie badania elektrolitów, głównie potasu.

Jeżeli, zdiagnozowane jest migotanie przedsionków o utrwalonym charakterze i wprowadzone leczenie lekami przeciwkrzepliwymi, należy powtarzać badanie parametrów krzepnięcia krwi.

Arytmia dotyczy mięśnia sercowego i objawia się pojawieniem się nieregularności w jego pracy. Może to dotyczyć przyspieszenia, zwolnienia lub innych nieregularności, jednak nie można lekceważyć żadnych zmian w pracy serca, gdyż zagrażać to może nawet życiu chorego. Owe nieregularności w pracy serca mogą występować okresowo, ale też zdarzają się długotrwałe zaburzenia. Niestety wraz z wiekiem rośnie ryzyko pojawienia się arytmii.

Owe nierówne odstępy czasowe między uderzeniami serca są najbardziej dla arytmii charakterystyczne. Pojawić się mogą z różnych powodów. Jednym z nich są zaburzenia powstawania i przewodzenia impulsów elektrycznych przez wyspecjalizowane do tego komórki serca. Inne przyczyny to niedokrwienie serca wywołane chorobą niedokrwienną, choroba zastawek serca, nadciśnienie tętnicze, czy też zwyrodnienie mięśnia sercowego. Do arytmii może dojść też wskutek przedawkowania niektórych leków lub podczas występowania w organizmie tocznia.

Skutek zaburzeń akcji serca, czy to przyspieszenia, czy zwolnienia jego rytmu, dotyczy zawsze całego organizmu i może powodować różne dolegliwości. Jedną z nich jest kołatanie serca, inną kłucie w klatce piersiowej i duszności, ale może dojść też do zatrzymania pracy serca. Zdarza się jednak tak, że arytmia nie powoduje żadnych dolegliwości i wtedy trudno ją zdiagnozować.

W celu wyleczenia arytmii istotne jest znalezienie przyczyn choroby serca. Poprzedza je badanie lekarskie oraz szereg badań obrazowych typu EKG, RTG klatki piersiowej, czy echo serca. Podejrzenie choroby serca, której arytmia jest skutkiem, wywołuje konieczność badania dodatkowego, typu test wysiłkowy, czy koronarografia. Rodzaj zaburzenia pracy serca i pojawiające się dolegliwości są parametrami decydującymi o wdrożonym toku leczenia. Niezwykle istotna jest także zmiana trybu życia na bardziej prozdrowotny. Zabiegowe metody leczenia arytmii to przede wszystkim operacja zastawek, kardiowersja elektryczna, czy wszczepienie rozrusznika serca.