Bakteryjne zapalenie wsierdzia

Bakteryjne zapalenie wsierdzia zawęża grupę ryzyka do osób, które mają zdiagnozowaną nabytą lub wrodzoną wadę serca. Tego rodzaju schorzenie wywołane jest przez różne grzyby i bakterie, np. paciorkowca, gronkowca itp.

krzyzObjawy typowe dla bakteryjnego zapalenia wsierdzia to utrzymująca się bez przyczyny gorączka, uczucie duszności, zmęczenia. Niektórzy chorzy cierpią na powiększenie śledziony oraz charakterystyczne objawy naskórne w jamie ustnej i na kończynach dolnych. Choroba ta wywołuje pojawienie się na wsierdziu kruchych tworów brodawkowych z zakrzepów płytek oraz krwinek i masy bakteryjnej.

Rozpoznanie bakteryjnego zapalenia wsierdzia następuje po dokonaniu badań posiewowych krwi, OB, a także badania moczu.

Najbardziej niebezpieczne przy pojawieniu się tego rodzaju schorzenia jest doprowadzenie do powikłań. Skutkiem tych jest powstanie zatorów lub zawału śledziony, a dalej pęknięcie jej, zapalenie otrzewnej i doprowadzenie do zgonu. Rzadziej można spotkać się z zawałem płuca, nerki, czy też zatorem mózgu, który doprowadza do porażenia połowicznego. Powikłania mogą mieć też postać pęknięcia nici zastawki, mocznicy, czy też niewydolności krążeniowej.

Rozpoznanie bakteryjnego zapalenia wsierdzia następuje po otrzymaniu wyników badań posiewowych krwi.

Poprawna i zarazem szybka diagnoza prowadzi do podjęcia natychmiastowych kroków celem wyleczenia. Najpowszechniejszą terapią w tym przypadku jest antybiotykoterapia. Dobór tego farmaceutyku umożliwia uniknięcie powikłań oraz rokuje duże szanse na wyleczenie z bakteryjnego zapalenia wsierdzia.