Białaczka

Jest jedną z chorób krwi. Jako nowotwór atakuje krwinki w taki sposób, że białe krwinki, czyli leukocyty, są produkowane w nadmiernych ilościach w szybkim tempie oraz przestają spełniać swoje podstawowe funkcje.

doktorDochodzi do tego, że wypierają one pozostałe, prawidłowe, elementy szpiku kostnego. Niestety wzrost ich ilości powoduje przenikanie wraz z krwią do obiegu i innych narządów właśnie tych zmienionych krwinek, zwanych blastami. To z kolei, w przypadku nieleczenia, może wywoływać niedokrwistość, krwotoki, czy zakażenia.

 

Nowotwór białaczki dzieli się na dwa typy, czyli białaczkę ostrą oraz białaczkę przewlekłą. Pierwsza z nich charakteryzuje się agresywnym przebiegiem oraz szybkością rozwoju. Wymaga wczesnego rozpoczęcia leczenia, gdyż szpik kostny jest niszczony w zatrważającym tempie.

Białaczka ostra szpikowa oraz limfoblastyczna są rodzajami białaczki ostrej, przy czym pierwsza z nich jest powszechniejsza od drugiej. Białaczki przewlekłe rozwijają się wolniej i chory ma więcej czasu na rozpoczęcie leczenia.

Niestety przyczyny choroby nie są znane do końca. Specjaliści pojawienie się białaczki łączą z nadmiernym narażeniem się na promieniowanie, czy też niektóre substancje chemiczne.

Jeżeli chodzi o diagnozę, to najwcześniej rozpoznana białaczka umożliwia wdrożenie skutecznego i trafnego leczenia. Niestety ten typ nowotworu rozwija się bezobjawowo i to opóźnia w wielu przypadkach rozpoznanie. Po pewnym czasie, najczęściej po kilku tygodniach, pojawiają się niedokrwistość i związane z nią objawy, bladość, łatwość pojawiania się siniaków, krwawienia z nosa, dróg oddechowych, powiększone węzły chłonne oraz przedłużone krzepnięcie krwi. Osłabienie organizmu powoduje narażenie na infekcje bakteryjne, bóle kostne, niewydolność nerek, serca i gorączkę.

Tylko niezwłoczne rozpoczęcie leczenia może spowodować odblokowanie prawidłowych krwinek. Dalszym krokiem jest pogłębienie efektu odblokowania poprzez zniszczenie większości pozostałych zmienionych komórek rakowych. Sposobem leczenia jest chemioterapia dożylna, chociaż przy niektórych rodzajach białaczki nie jest to wystarczająca forma leczenia. Niekiedy konieczne jest usunięcie śledziony, przetoczenie krwi, radioterapia, przeszczep szpiku kostnego, czy też intensywna kuracja antybiotykowa. Leczenie jest związane z hospitalizacją i długą rekonwalescencją. O trwałej remisji mowa jest tylko wtedy, gdy nawrotu choroby nie ma przez 5 lat po zakończeniu leczenia.