Archiwum kategorii: układu nerwowego

Brak snu

Każdy człowiek, powinien przespać pełnych siedem godzin dziennie. Jest to minimum, którego nieprzestrzeganie w dłuższym okresie czasu może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi. Czytaj dalej

Demencja pourazowa

Demencją pourazową, nazywany jest ogół zmian dotyczących zaburzeń w myśleniu, rozumieniu, komunikowaniu się, zapamiętywaniu, emocjonalnych, powstałych na skutek urazu głowy. Czytaj dalej

Drżenie rąk

Drżenie rąk, występuje zarówno u młodych osób, jak i u tych w średnim, czy w podeszłym wieku. Różnica polega jedynie na przyczynach drżenia kończyn górnych. Czytaj dalej

Kryptokokoza

Kryptokokoza, to choroba znana w teorii medycyny również pod nazwą tolurozy lub grzybicy europejskiej. Wywołuje ją drożdżak z gatunku Cryptococcus neoformans. Czytaj dalej

Migrena

Migrena, najczęściej kojarzona jest z bólem głowy. Jednak, chorobie oprócz przewlekłego bólu głowy, towarzyszą również dolegliwości dodatkowe. Czytaj dalej

Mononeuropatia

Mononeuropatia, to neuropatia dotykająca tylko jednego neuronu. Choroba opiera się głównie na zaburzeniach w odbiorze i przekazie informacji odbywającej się przez komórki nerwowe. Czytaj dalej

Nerwiak zarodkowy współczulny

Nerwiak zarodkowy współczulny, to guz o charakterze złośliwym, składający się z komórek współczulnych układu nerwowego. Choroba pojawia się u dzieci do lat 4. i jest zaliczana do najczęściej spotykanych nowotworów wieku dziecięcego. Czytaj dalej

Neuropatia

Neuropatia, to choroba należąca do chorób układu nerwowego. Jest to choroba nerwów obwodowych. Jeżeli, zaatakowane zostaną korzenie nerwowe, chorobę taką nazywa się poliradikulopatią. Czytaj dalej

Niedobór niacyny

Niacyna, zwana jest w teorii medycyny również pod nazwą witaminy PP i B3. Jest jeden z nielicznych związków, który organizm może sam wytworzyć, jednak są to zbyt małe ilości. W związku z tym faktem, człowiek musi wraz z pożywieniem dostarczyć brakującą ilość. Czytaj dalej

Niedobór snu

Każda istota ludzka, powinna przespać pełnych siedem godzin dziennie. Jest to minimum, którego nieprzestrzeganie w dłuższym okresie czasu może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi. Czytaj dalej

Otępienie starcze

Otępienie starcze, to choroba pojawiająca się w podeszłym wieku, a polegająca na zaburzeniu funkcji poznawczych, głównie pamięci. Pojawia się głównie po ukończeniu 65. roku życia. Czytaj dalej

Parestezja

Parestezja, to nieoczekiwane wrażenia, które maja możliwość pojawienia się na całym ciele człowieka. Do najczęstszych miejsc, należą palce, ręce, ramiona, czy nogi. Czytaj dalej

Polio

Polio, to choroba znana w teorii medycyny również pod nazwą choroby Heinego i Medina. Przyczyną, jest wirus polio, który przedostaje się do wnętrza organizmu drogą pokarmową oraz wziewną. Czytaj dalej

Porodowe uszkodzenie splotu ramiennego

Porodowe uszkodzenie splotu ramiennego to powstające na skutek nieprawidłowości podczas porodu schorzenie. Może powstać poprzez bezpośrednie uciskanie splotu ramiennego, czasem przez rozciągniecie splotu lub poprzez wyrwanie korzeni z rdzenia kręgowego. Czytaj dalej

Stłuczenie mózgu

Stłuczenie mózgu jest to uszkodzenie tkanek w mózgu na skutek urazu. Przyczyną, może być również znaczna różnica wartości ciśnień w jamie czaszki. Lokalizacja stłuczeń, to głównie płaty czołowe i skroniowe, bardzo rzadko występują one na powierzchniach bocznych. Czytaj dalej

Tężec

Tężec, to choroba należąca do grupy chorób zakaźnych, wywołana beztlenową laseczką tężca. Bakteria zlokalizowana jest w ziemi oraz florze jelitowej zwierząt domowych. Czytaj dalej

Urazy głowy

Pod pojęciem urazów głowy, należy rozumieć urazy zarówno czaszki, jak i mózgu. Źródło urazów, uzależnione jest od wielu czynników, których konsekwencje uzależnione są od prędkości oraz kierunku działania urazu. Czytaj dalej

Wodniak jądra

Wodniak jądra, jest swoistą torbielą, w której gromadzi się płyn surowiczy. Zwykle, jest to wada wrodzona, pojawiająca się u 6% narodzonych noworodków płci męskiej. Jednak, przyczyna może być również nabyta i spowodowana urazami, stanem zapalnym, przebytymi operacjami, nowotworami. Czytaj dalej

Wodogłowie

Wodogłowie, to stan nieprawidłowego nagromadzenia się płynu mózgowo – rdzeniowego w głowie. Choroba może być skutkiem trwałych uszkodzeń w mózgu lub nawet może być przyczyną jego zaniku. Wodogłowie, stanowi bezpośrednie zagrożenie życia dziecka. Czytaj dalej

Wstrząs mózgu

Wstrząs mózgu to występująca najczęściej po jakimś urazie utrata przytomności poszkodowanego. Po jej odzyskaniu, pacjent powraca do pełnej sprawności. Wstrząs mózgu, może być wywołany uderzeniem w głowę, które nie powoduje trwałego urazu. Czytaj dalej

Wścieklizna

Wścieklizna to choroba należąca do grupy chorób zakaźnych zwierzęcych, wywołana przez wirusa Rhabdoviridae. Człowiek, może się nią zarazić w wyniku pogryzienia przez zarażone zwierzę. Czytaj dalej

Zespół Morgagniego-Adamsa-Stokesa

Zespół Morgagniego-Adamsa-Stokesa występuje w wyniku występowania częstoskurczu komórek serca lub w bloku przedsionkowym. Choroba, polega na niedochodzeniu krwi do mózgu będącego wynikiem wolnego lub zbyt szybkiego krążenia krwi wraz z czynnością jej zatrzymania. Czytaj dalej

Zespół Tourette’a

Zespół Tourette’a, jest chorobą z grupy neuropsychiatrycznych o podłożu genetycznym. Choć nie wiadomo jak na razie jakie geny odpowiedzialne są za zachorowanie, częściej jednak odnotowuje się przypadki zachorowań u chłopców, niż u dziewczynek. Czytaj dalej