Choroba hemolityczna noworodka

Choroba hemolityczna noworodka, pojawia się wówczas, gdy występuje niezgodność czynnika Rh lub grup krwi AB0 pomiędzy matką a płodem.

doktor2Efektem, jest pojawianie się przeciwciał IgG przechodzących przez łożysko i przyczyniających się do rozpadu czerwonych krwinek w płodzie. W konsekwencji, grozi to powstaniem niedokrwistości.

Do choroby hemolitycznej noworodka, dochodzi wówczas, gdy wobec matki i płodu istnieje konflikt serologiczny. Występuje on w przypadku, gdy matka posiada krew Rh-, a ojciec Rh+. Jeżeli dziecko odziedzicza ten czynnik po ojcu, wówczas organizm ciężarnej matki wytwarza przeciwko płodowi przeciwciała. Kolejna ciąża z takim zestawieniem czynników Rh, może być już poważniejszym zagrożeniem dla życia płodu. Produkowane przez organizm matki przeciwciała, mogą przenikać przez łożysko i zaatakować czerwone krwinki dziecka.

Objawy choroby hemolitycznej noworodka mogą być różne, od łagodnych, po ciężkie, z śmiercią płodu w najgorszym przypadku włącznie. Do śmierci, dochodzi zwykle w wyniku niewydolności mięśnia sercowego.

Powstanie wysokiego poziomu bilirubiny w organizmie, powoduje pojawienie się ciężkiej formy żółtaczki u dziecka. Zatem, jednym z objawów, jest powstanie objawów żółtaczki u noworodków. Pojawienie się niedokrwistości, powoduje niewydolność serca, powiększenie wątroby, obrzęk z niewydolnością oddechową włącznie.

U noworodków, występują trzy postaci choroby hemolitycznej: uogólniony obrzęk płodu

żółtaczka hemolityczna w ciężkiej formie oraz niedokrwistość noworodków.

Rozpoznanie i postawienie prawidłowej diagnozy, następuje na podstawie wyników badania krwi, morfologii krwi obwodowej, testu biochemicznego na występowanie żółtaczki, bezpośredniego testu Coombsa.

Istnieje możliwość leczenia dziecka znajdującego się jeszcze w brzuchu matki. Możliwym jest działanie polegające na wymianie osocza, celem obniżenia ilości krążących przeciwciał – takie posuniecie, pozwala zmniejszyć poziom przeciwciał nawet o 75 %.

Leczenie, stosowane po urodzeniu dziecka, głównie polega na stabilizowaniu temperatury ciała malucha oraz monitorowaniu dziecka. W zależności od stanu dziecka, możliwym jest, że potrzebna będzie transfuzja krwi.