Drgawki

Drgawki, w teorii medycyny znane są również pod nazwą konwulsji. Są nimi skurcze mięśni trwające w krótkim okresie czasu.

doktorDrgawki, występują niezależnie od woli chorego i spowodowane są patologicznymi wyładowaniami neuronów. Źródło powstawania odruchów, tkwi w korze mózgowej, ośrodkach podkorowych, rdzeniu kręgowym.

 

Drgawki, mogą być objawem chorób, takich jak zatrucia, padaczka, tężec, cukrzyca, czy toczeń lub innych chorób z gorączką większą niż 40 stopni Celsjusza.

W teorii medycyny rozróżnia się drgawki toniczne i kloniczne. Toniczny rodzaj drgawek charakteryzuje stałe napięcie mięśni, objawia się to poprzez odgięcie głowy do tyłu, wyprostowanie i uniesienie kończyn. Dodatkowo mogą wystąpić drgania powiek, oczopląs, zaburzenia oddechu, naczynioruchowe.

Natomiast drgawki kloniczne, to skurcze trwające w różnym czasie oraz o zróżnicowanym natężeniu. Tego rodzaju skurcze mogą dotyczyć twarzy, kończyn, palców.

Dodatkowo, istnieją również rodzaje konwulsji, którym towarzyszy utrata przytomności, świadomości, zaburzenia postrzegania, itp.

Źródłem choroby, mogą być wysoka temperatura ciała, urazy czaszkowe lub mózgu, niedostateczne dotlenienie ośrodkowego układu nerwowego, obecność guza mózgu. Konwulsje, mogą występować również podczas zatrucia alkoholem, arsenem, barbituranami, ołowiem. Najczęściej, konwulsje są przyczyną zachorowania na epilepsję.

Postawienie prawidłowej diagnozy, wskazującej na zachorowanie na epilepsję nie jest zbyt proste. Na samym początku należy wykluczyć wszelkie inne przyczyny, które mogą powodować pojawianie się drgawek. Lekarze w tym celu, poddają chorych licznym badaniom.

Na samym początku dokonywane są wywiady z bliskimi chorego, którzy mogą podać więcej szczegółów dotyczących drgawek padaczkowych. Podstawowym badaniem, jest elektroencefalografia. Za pomocą tego badania, badana jest bioelektryczna czynność mózgu. Dodatkowymi, są badania za pomocą tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego. Za pomocą tych badań, można wykryć guzy mózgu, które mogą być przyczyną padaczki.

 Sposób leczenia uzależniony jest od ilości napadów pojawiających się w przeszłości, od rodzaju napadów czy wyników pochodzących z przeprowadzonych badań.