Encefalopatia wątrobowa

Encefalopatia wątrobowa jest rzadką chorobą powodującą obrzęki w wątrobie i mózgu. W teorii medycyny, znana jest również pod nazwą zespołu Reye`a.

krzyzGrupa chorych, to osoby w wieku niemowlęcym i młodzieńczym, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Ponadto objawy pojawiają się z różną częstotliwością.

Tendencyjna, jest jedynie zapadalność na tą chorobę, która przypada na okres jesienno – zimowy.

Główną przyczyną choroby są uszkodzenia mitochondriów.

 

Objawami jest hiperglikemia, wymioty o gwałtownym przebiegu, stłuszczenie i powiększenie się narządu wątroby. Do zmian dochodzi również w innych narządach, przykładowo mózgu, który może ulec uszkodzeniu. Ciężkie przypadki chorób, mogą spowodować nawet śmierć chorego. Choroba rozwija się u dzieci pomiędzy 4. a 12. rokiem życia.

Charakterystycznym jest pojawianie się choroby, po przebytej ospie wietrznej, biegunce, chorobach wirusowych, po grypie.

Źródło choroby, nie jest znane. Jednak objawy mają tendencję do pojawiania się u dzieci po spożyciu kwasu acetylosalicylowego lub leków z jego zawartością. Jest to jedna z przyczyn zakazu podawania leków z zawartością tego kwasu dzieciom do lat 12.

Objawy choroby pojawiającej się u dzieci, to utrata przytomności, rozdrażnienie, wręcz agresywne zachowanie z nieracjonalnością włącznie, napady i ataki, osłabienie mięśniowe lub porażenie zarówno kończyn dolnych, jaki i górnych, sinice, zaburzenia w świadomości, dezorientacja.

W leczeniu, szczególnie objawów pojawiających się u niemowlęcia, podstawowe znaczenie ma jak najszybsza pomoc lekarska. Głównie z uwagi na możliwość pogarszania się stanu dziecka, praktycznie z minuty na minutę. Nie udzielenie odpowiedniej pomocy, grozi zgonem.

Pomoc lekarska, polega na natychmiastowym przewiezieniu dziecka do szpitala. Jeżeli, objawami były jedynie wymioty, to dziecko ma szansę na szybki powrót do zdrowia. Natomiast, jeżeli zapadło w śpiączkę, proces wychodzenia z choroby jest znacznie dłuższy.