Gruczolak gruczołu krokowego

Ma on charakter nowotworu łagodnego, przy czym stanowi przerost gruczołu krokowego. Najczęściej spotykany jest u mężczyzn w wieku ponad 50 lat, a powstaje w wyniku pojawiających się zmian hormonalnych w organizmie, chociaż sposób jego powstawania nie jest do końca znany lekarzom.

doktorDo najczęstszych pierwszych objawów tego rodzaju nowotworu należy pojawienie się ucisku na cewkę moczową, co może skutkować trudnościami w oddawaniu moczu, zaleganiem moczu, a nawet wystąpieniem zapalenia pęcherza. Ta łagodna postać nowotworu prostaty związana jest z nienależytym dbaniem przez mężczyzn o zdrowie okolic układu moczowo – płciowego.

Chodzi tutaj głównie o okresowe, regularne badania gruczołu prostaty i poziomu hormonów płciowych, a także o dbanie o właściwy sposób odżywiania i uprawianie umiarkowanej aktywności fizycznej. Przerost gruczołu krokowego bywa niesymetryczny, jednak objawy w postaci bólu przy oddawaniu moczu, a także niewielkich ilości oddawanego moczu stanowić powinny pierwszy sygnał ostrzegawczy dla mężczyzny. Wszelkie zaburzenia funkcji oddawania moczu stanowią bowiem przyczynę zaburzeń prawidłowego funkcjonowania nerek i zapalenia dróg moczowych.

Jeżeli chodzi o sposoby leczenia gruczolaka gruczołu krokowego, to w początkowych stadiach rozwoju leczenie może być typowo zachowawcze.

A mianowicie podczas rozpoznania zakażenia pęcherza moczowego – przeciwbakteryjne, przy nieznacznym przeroście oraz utrudnionym oddawaniu moczu – farmakologiczne. Tradycyjną metodą stosowaną w praktyce leczenia gruczolaka jest terapia wibroakustyczna. Polega ona na poprawie krążenia krwi oraz limfy w obrębie gruczołu krokowego, a wynikiem jest zmniejszenie obrzęku i poprawienie ilości oddawanego moczu.

Dobre efekty daje również łączenie terapii wibroakustycznej z leczeniem farmakologicznym.

Leczenie operacyjne, czyli wyłuszczenie gruczolaka, jest metodą ostateczną, zalecaną jedynie przy obfitym zaleganiu moczu w pęcherzu oraz znacznym przeroście gruczołu. Zaznaczyć należy jednak, iż możliwe są powikłania pooperacyjne w postaci nieotrzymania moczu lub niepełnego opróżniania pęcherza.