Guz olbrzymiokomórkowy kości

Jako nowotwór może mieć charakter łagodny, ale też złośliwy. Atakuje tkankę kości, gdyż należy do grupy śródszpikowych nowotworów kości.

doktorNazwa wywodzi się ze struktury anatomicznej guza, a mianowicie jego wielojądrzastej olbrzymiej budowy. Znany jest od XVIII wieku, gdy to został odkryty i nazwany. Atakuje najczęściej kobiety, w wieku 20 – 40 lat.

Rozpoznanie pojawienia się pojedynczej zmiany guzowej następuje przede wszystkim po pojawiającym się bólu w okolicy zmiany. Szczególnie podczas aktywności fizycznej ból może się nasilać, aż do powstania obrzęku w okolicy guza.

Częste są zmiany w okolicy stawów, jak również powiększenia kości zaatakowanych. Pojawić się może martwica widoczna gołym okiem. Kości zaatakowane przez nowotwór to kości długie nóg, nierzadko w nasadzie piszczeli. Z powodu lokalizacji oraz objawów guz olbrzymiokomórkowy kości mylony jest z zapaleniem stawów. Dopiero przy badaniu rentgenowskim ujawnia się ciemnobrązowa barwa guza, przez co można go zlokalizować.

Budowa tego rodzaju nowotworu jest bardzo złożona. W jego wnętrzu znajdują się dwa rodzaje komórek, a mianowicie komórki jednojądrowe o kształcie owalnym lub okrągłym, a także charakterystyczne komórki wielojądrzaste olbrzymich rozmiarów. Trzy postacie guza obrazują jego aktywność: postać łagodna, postać aktywna – wywołująca rozdęcie i ścieczenie warstwy korowej oraz postać agresywna – naciekająca na tkankę miękką.

Aby rozpoznać zmiany nowotworowe będące guzem olbrzymiokomórkowym konieczne jest wykonanie szeregu badań obrazowych.

Należą do nich przede wszystkim badanie rentgenowskie, rezonans magnetyczny jądrowy, tomografia komputerowa, czy też badanie cytopatologiczne, dzięki któremu uwidacznia się istnienie obu rodzajów komórek nowotworowych. Podczas biopsji można pobrać materiał do dalszej analizy.

Jeżeli chodzi o leczenie, to jest to najczęściej resekcja chirurgiczna oraz wyłyżeczkowanie. Zależnie od istniejącej postaci guza usuwa się albo samego guza, wypełniając ubytki przeszczepieniami kości, albo, przy postaci agresywnej, usuwa się radykalnie guza wraz z tkankami miękkimi, czyli amputuje się kończynę, zastępując ją protezą. W przypadku nieoperacyjności guza stosowana jest radioterapia, jednak wtedy guz niezłośliwy ma większe ryzyko zezłośliwienia. Częste są też, także po usunięciu guza olbrzymiokomórkowego kości, przerzuty do innych narządów, przeważnie płuc, a także wznowy miejscowe. Po usunięciu tychże rokowania dla chorych są zwykle dobre.