Klasterowy ból głowy

Klasterowy ból głowy, zwany jest również w teorii medycyny zespołem Hortona, czy histaminowym bóle głowy.

chorobaObjawem, jest silny ból głowy zlokalizowany po jednej stronie.

Może się pojawiać w kilku grupach napadowych, może trwać kilka tygodni, a po tym może znikać na kilka miesięcy. Taki rodzaj bólu, określany jest epizodycznym klasterowym bólem głowy. Natomiast, ciągły ból, występujący nieprzerwanie przez pewien okres czasu, zwany jest przewlekłym klasterowym bólem głowy. Istnieją jednak przypadki, w których epizodyczna forma choroby, przeradza się w przewlekłą.

Źródło choroby, nie jest do końca potwierdzone. Bierze się pod uwagę, uwalnianą histaminę z komórek tucznych w zwoju nerwu trójdzielnego.

Leczenie silnego bólu odbywa się w formie leczenia doraźnego. Jednak przy większości stosowaniu leków, ból ustępuje samoistnie, jeszcze przed działaniem leków.

Włącza się leczenie zapobiegawcze, polegające na przyjmowaniu w okresie dwutygodniowym znacznych dawek glikokortykosterydów.

W zastosowaniu są również metody polegające na nakłuwaniu zwoju nerwu trójdzielnego alkoholem, glicerolem, lidokainą, dzięki którym zmniejszy się i osłabi jego aktywność.