Kostniakomięsak

Jest to zmiana o charakterze nowotworowym, która powstaje w wyniku niekontrolowanego podziału komórek, które następnie przekształcają się w postać guza.

doktorNieprawidłowe tkanki zastępują po pewnym czasie zdrowe, jednak sieją spustoszenie w organizmie, gdyż nie są na tyle rozwinięte, aby zastąpić funkcje zdrowej tkanki w pełni.

W przeważającej części nowotwory maja charakter łagodny, niestety występują i takie, które przyjmują postać złośliwą. Kostniakomięsak należy do tej drugiej grupy i atakuje najczęściej nastolatków.

Miejsce występowania tego nowotworu to okolice kolan, kości biodrowej, a nawet ramieniowej.

Jak dotąd przyczyny występowania kostniakomięsaka nie są znane, jednak istnieją pewne czynniki ryzyka, do których zaliczyć można przede wszystkim intensywny wzrost kości u młodych ludzi, a także czynniki genetyczne, czyli wystąpienie choroby u kogoś z rodziny. Także czynniki środowiskowe, do których zaliczyć można nastawienie na promieniowanie jonizujące, sprzyjają kostniakomięsakowi.

Typowe objawy tego nowotworu to narastający ból i obrzęk zajętej kończyny, pogrubienie kończyny, gorączka, spadek masy ciała, ale najważniejsze z objawów to patologiczne złamania kończyny zaatakowanej kostniakomięsakiem.

Z powodu złośliwego charakteru tego nowotworu niezwykle istotne jest odpowiednio szybkie zdiagnozowanie go. Badania określające stan ogólny, obecność przerzutów, czy umiejscowienie nowotworu to m.in. badania laboratoryjne (morfologia, biochemia, badanie ogólne moczu). Obok laboratoryjnych wykonuje się również badania radiologiczne,tomografię komputerową, rezonans magnetyczny oraz badanie histopatologiczne pobranego podczas biopsji wycinka. Obecność przerzutów diagnozuje się na podstawie badań scyntygraficznych kości, tomografii mózgu oraz płuc.

Potwierdzenie nowotworu wymaga podjęcia dalszych działań, a mianowicie leczenia. Przedoperacyjnie, jak i pooperacyjne stosowana jest najczęściej chemioterapia. Głównym trzonem terapii jest leczenie operacyjne, podczas którego wycina się zajętą przez chorobę część kończyny, oszczędzając jej pozostałą część, a w miejsce usunięcia przeszczepia się kość. Niestety, jeśli leczenie oszczędzające nie jest możliwe, konieczna jest operacja radykalna, czyli amputacja całej zaatakowanej kończyny.