Krwiak

Krwiak, jest stanem, w którym na skutek urazu, dochodzi do uszkodzenia ścianek naczyń krwionośnych, a następnie do wylewu krwi na zewnątrz tych naczyń. Mylony z siniakiem, nie występuje jednak tylko pod skórą, może powstawać w każdym organie.

doktor2Zasadniczą przyczyną powstawania krwiaków, jest uraz. Jednak, do ich występowania i obszerności, może przyczynić się słabość i naturalna kruchość naczyń krwionośnych. Ponadto, zwiększoną podatność na powstawanie krwiaków, powoduje zachorowanie na trombocytopenię.

Do objawów krwiaka, należy zaczerwienienie, obrzęk i bolesność. Jeżeli, mowa o krwiaku warstw powierzchniowych, wraz z biegiem czasu, dochodzi do samoistnego leczenia. Skrzep ulega spłaszczeniu, w wyniku zmiany struktury na bardziej gąbczastą i miękką. Również zmienia się kolor krwiaka, z fioletowego, na żółty, a z czasem brązowy.

 

Do powikłań krwiaków, zaliczane są zakażenia bakteriami.

Leczenie szpitalne osób z krwiakami, powinno odbywać się wówczas, gdy chory ma problemy z krzepliwością krwi, także wówczas, gdy lokalizacja krwiaka jest niepokojąca (umiejscowiony w pobliżu oka itp.).

Wówczas, gdy pacjent wykazuje objawy krwawienia wewnętrznego, niezbędnym jest przeprowadzenie badania rentgenowskiego. W przypadkach, urazów głowy – niezbędnym będzie wykonanie tomografii komputerowej.

Krwiak tkanek miękkich, krwiak powierzchniowy, leczy się poprzez przykładanie lodu, w miejscu, gdzie jest widoczny. Wiadomym jest, że krwiak jest stanem zapalnym, dlatego też w leczeniu zastosowanie mają leki niesteroidowe przeciwzapalne.