Małopytkowość samoistna i wtórna

Małopłytkowość, znana jest również w teorii medycyny, pod nazwą trombocytopenii. Głównym objawem choroby, jest niedobór płytek krwi o znacznym stopniu, a w konsekwencji problemy z krzepliwością krwi.

doktorMałopłytkowość samoistna, powstaje na skutek tworzenia w organizmie przeciwciał, które niszczą płytki krwi.

W wyniku problemów z krzepliwością krwi, możliwe jest powstanie krwotoków, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Skutki, owych krwawień zależą nie tylko od intensywności, ile od miejsca powstawania krwawienia. Często, bardziej niebezpieczne są dla życia i zdrowia człowieka, niewielkie objętościowo krwawienia, do istotnych narządów wewnętrznych, niż te obfite, zewnętrzne, przykładowo z nosa.

Małopłytkowość, ma zasadniczy związek z źle działającym układem odpornościowym, w którym to zamiast obrony organizmu, zaczyna on sam siebie atakować (wytwarzane są w śledzionie przeciwciała, które „atakują” płytki krwi). Z uwagi na organ je produkujący, sugerowanym rozwiązaniem, byłoby usunięcie śledziony. Jednak, trafność takiego posunięcia nie jest stuprocentowa, z uwagi na osłabienie układu obronnego i zwiększenie zagrożenia przedostania się do organizmu groźnych chorób.

W leczeniu, zasadniczą rolę ma dieta. Powinna ona opierać się tylko i wyłącznie na roślinach i produktach pochodzenia roślinnego. Nie można tutaj mówić o żadnych słodyczach, czy produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym o nabiale. Nie możność spożywania tego rodzaju produktów, związana jest z zawartością w nich, związków, które inicjują reakcję autoimmunologiczną.

Chory, powinien, zadbać o dostarczanie organizmowi większej ilości neuroprzekaźników, celem wzmocnienia układu nerwowego. Największa liczba neuroprzekaźników, to aminokwasy wchodzące w skład białka. Jednak, białko, które ma zostać dostarczone, powinno pochodzić tylko i wyłącznie z produktów roślinnych (kasza, fasola, groch, soczewica).

Podsumowując, dieta chorego, powinna być wolna od wszelkich produktów, które powodują powstawanie w organizmie wolnych rodników tlenowych, gdyż te uszkadzają komórki nerwowe (margaryny, oleje, placki, itp.).

Dozwolone, są natomiast produkty, które zawierają w swoim składzie antyoksydanty, gdyż te, unieszkodliwiają wolne rodniki.