Miażdżyca

Miażdżyca, stan zapalny, który rozwija się w tętnicach i dużej i średniej średnicy. Cała istota, polega na odkładaniu się cholesterolu w ich naczyniach.

doktor2Zmiany w naczyniach, stwierdzane są już wielokrotnie w młodym wieku, w dzieciństwie, dlatego tak ważne w naszym życiu jest prowadzenie odpowiedniego stylu życia, czy rozsądny dobór spożywanych posiłków.

Przyczyn należy jednak upatrywać nie tylko w tym, co jest od nas zależne, ale istotny wpływ, mają czynniki genetyczne, wiek. Ponadto, duże znaczenie, mają również nadciśnienie tętnicze, problemy z krzepliwością krwi, cukrzyca, nadwaga, otyłość.

Diagnoza, postawiona jest na podstawie przeprowadzonego badania krwi.

Na podstawie wyników, można określić, charakterystyczne dla miażdżycy, podwyższenie stężenia cholesterolu, zwłaszcza tego złego, przy jednoczesnym obniżeniu dobrego cholesterolu. Celem zdiagnozowania miażdżycy tętnic kończyn dolnych, jest wykonanie badania ultrasonograficznego Dopplera, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii.

Zwężenie tętnic szyi, można zdiagnozować, na podstawie rozpoznawalnych szmerów nad tętnicami.

W przypadku, przewlekłego niedokrwienia jelit, badanie, które pozwoli na zdiagnozowanie, to arteriografia. Uzupełniającymi, są tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.

Leczenie miażdżycy, powinno opierać się w pierwszej kolejności na zmianie stylu życia, wprowadzenia w życie codzienne aktywności fizycznej.

Jest ona dozwolona w każdym przypadku, oprócz, chorowania na ciężkie choroby płuc, serca oraz przy niedokrwieniu kończyn włącznie z martwicą i bólami spoczynkowymi.

Jeżeli chory pali papierowy, ważnym jest bezwzględne zaprzestanie, rzucenie nałogu, wprowadzenie diety, która pozwoli na utrzymanie złego cholesterolu na odpowiednim poziomie.

Jeżeli, współistnieją inne choroby, takie jak, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, otyłość, ważnym jest, odpowiednie ich leczenie.

Leczenie miażdżycy, polegać może na udrożnieniu i poszerzaniu tętnic. Lekarz chirurg, zajmie się udrożnieniem tętnic, wykona by – passy. Jednak, powodzenie operacji, nie daje pewności i spokoju do końca życia. Niezbędnym jest, stosowanie się do zaleceń lekarza.