Mięsak Ewinga

Zwany inaczej guzem Ewinga lub sarcomą Ewinga. Jest to złośliwy nowotwór pierwotny, który dotyka przeważnie ludzi młodych w wieku do 25 lat. Najgroźniejszy jest dla małych dzieci i mężczyzn, a także zbyt późno zdiagnozowany.

doktorPrzyczyny powstania nowotworu nie są do końca znane. Jego rozwój może być związany z szybkim wzrostem kości dzieci w okresie dojrzewania.

Jakie objawy niesie ze sobą choroba? Przede wszystkim jest to utrata masy ciała, gorączka i ból kości. W ognisku nowotworu dojść może do obrzęku, opuchlizny i innych zmian. Zaatakowane kości mają tendencję do złamań, a u około 40% chorych pojawia się tzw. maska zapalna, czyli objawy zapalenia, podwyższenie temperatury, przyspieszenie OB. W zależności od miejsca wystąpienia choroby objawy mogą być różne, jednak stałym elementem jest ból i wrażliwość na dotyk miejsca zaatakowanego.

Aby zdiagnozować guz Ewinga przeprowadza się przede wszystkim obserwację zmian zewnętrznych.

Następnie konieczne jest udanie się na badania specjalistyczne, umożliwiające „obserwację wewnętrzną”, czyli biopsji, rezonansu, tomografii, rentgena i badania histopatologicznego.

Badanie tkanek kostnych nie jest jedynym badaniem, gdyż guz ten ma tendencję do przenoszenia się do tkanek miękkich, a także szpiku kostnego. Trzeba mieć na uwadze, że badanie RTG może nie dawać prawidłowego obrazu wielkości guza, gdyż często jest on większy niż widać na zdjęciach.

Ogólnie mówiąc zbyt późne rozpoznanie guza, zlokalizowanie go w kości miednicy, czy też towarzysząca mu anemia, źle rokują dla pacjenta. Sposób leczenia guza Ewinga zależy do jego wielkości i umiejscowienia. Metod jest kilka, a mianowicie radioterapia, chemioterapia, resekcja guza, a nawet metody łączone. Chemia podawana jest przedoperacyjnie, jak i po zabiegu chirurgicznym. Gdy chemioterapia nie jest możliwa, wtedy można zastosować radioterapię. W mniej groźnych sytuacjach możliwe jest stosowanie przeszczepu kości z innej części ciała albo wprowadzenie implantu, czyli kości sztucznej. Niestety w wielu sytuacjach niezbędna jest amputacja całej kończyny.