Migrena

Migrena, najczęściej kojarzona jest z bólem głowy. Jednak, chorobie oprócz przewlekłego bólu głowy, towarzyszą również dolegliwości dodatkowe.

zaburzeniaWśród zachorowań, częściej notuje się kobiety. Natomiast, granicą wiekową, w której najczęściej pojawiają się dolegliwości migrenowe, to wiek do 35. roku życia. Oczywiście, choroba może również pojawiać się u ludzi będących w innych okresach swojego życia.

 

Za źródło choroby podejrzewana jest nadwrażliwość układu nerwowego oraz naczyniowego mózgu na bodźce odbierane z zewnątrz, bądź wewnątrz. Duże znaczenie ma również podłoże genetyczne. A częstsze występowanie migreny u kobiet, niewątpliwie związane jest z wahaniami poziomu estrogenu (zaobserwowano wzrost zachorowań w okresie przechodzenia przez kobiety menstruacji).

Podstawowym objawem, jest ból migrenowy.

W medycynie, istnieje klasyfikacja ICHD-2, która pozwala różnicować bóle migrenowe. Rozróżnia się migrenę z aurą, bez aury, migrenę siatkówkową, prawdopodobną, dziecięce zespoły okresowe.

W różnych rodzajach migren, mogą występować różne dolegliwości. Wielokrotnie, można spotkać się z przypadkami występowania dolegliwości stanowiących „zapowiedź” wystąpienia bólu głowy. Mogą być nimi zmiany nastroju, stany depresyjne, rozdrażnienie, zmęczenie, zaburzenia w koncentracji, wzmożony apetyt.

Czynniki, które mogą wywołać bóle migrenowe, są uzależnione od indywidualnych predyspozycji każdego chorego. Jednak, najczęściej spotykanymi są sytuacje stresowe, zmiany w pogodzie, alkohol, zbyt duży wysiłek fizyczny, pojawienie się miesiączki, niedobór lub nadmierna ilość snu, spożycie określonego rodzaju pokarmu.

Prawidłowe postawienie diagnozy, następuje na podstawie informacji zebranych podczas przeprowadzonego wywiadu lekarskiego.

Leczenie, polega na wyeliminowaniu przyczyn choroby. Dodatkowo, w celach złagodzenia objawów, chory przyjmuje leki, które jednocześnie mogą zmniejszyć częstotliwość występowania napadów.