Moczówka prosta

Moczówka prosta, jest chorobą bezpośrednio związaną z niedoborem wazopresyny ADH, będącą hormonem wytwarzanym przez tylną część przysadki.

pecherzW zdrowym organizmie nerki zajmują się usuwaniem płynów z organizmu w postaci moczu. W przypadku, gdy zawartość płynów w organizmie człowieka jest mniejsza, mniejsza jest również ilość oddawanego moczu. Za regulację ilości wydalanego moczu odpowiedzialny jest hormon antydiuretyczny (zwany również ADH lub wazopresyną). Jeżeli istnieje taka potrzeba, hormon ten uwalniany jst do krwioobiegu, co przyczynia się do zagęszczenia moczu.

Moczówka prosta jest bezpośrednio związana z zaburzeniami tego procesu. Można rozróżnić dwa rodzaje moczówki prostej:

 

  • moczówkę centralną – istnieje wówczas, gdy uszkodzeniu ulega przysadka mózgowa lub podwzgórze, np. w wyniku zabiegu chirurgicznego, zapalenia, urazu głowy. Przyczynia się to do problemów w wytwarzaniu i gromadzeniu hormonu ADH.
  • moczówkę nerkopochodną – istnieje wówczas, gdy istnieje wrodzony lub będący wypadkową choroby nerek lub efektem ubocznym przyjmowania leków farmakologicznych, defekt kanalików nerkowych. Nie są one w stanie prawidłowo reagować na obecność hormonu ADH.
  • moczówkę ciążową – istnieje wówczas, gdy kobieta jest w ciąży i łożysko niszczy hormony ADH matki. 

Objawami moczówki prostej jest odczuwanie nadmiernego pragnienia, ogólne zmęczenie organizmu, zwiększona temperatura ciała, zaparcia, pocenie się dłoni, wzmożona częstotliwość oddawania moczu. Dodatkowo, u dzieci chorych na moczówkę prostą, pojawia się płaczliwość, wymioty, biegunka, pieluchy mokre non stop, spadek wagi, zimne kończyny.

Leczenie uzależnione jest od rodzaju choroby oraz przyczyn jej powstania. W przypadku moczówki centralnej i ciążowej niezbędne jest podawanie syntetycznej wazopresyny lub chloroprpamidu. Przy moczówce nerkopochodnej należy przyjmować leki na złagodzenie objawów oraz niezbędne jest zastosowanie diety. Czasem hormon, który brakuje, chorzy muszą przyjmować przez całe życie.