Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest to podwyższona wartość ciśnienia krwi w układzie naczyń krwionośnych. Pod pojęciem „podwyższona”, należy rozumieć wartości ciśnienia powyżej 140 mmHg – dotyczy to ciśnienia skurczowego oraz 90 mmHg – dotyczy to ciśnienia rozkurczowego. Przekroczenie którejkolwiek z tych wartości kwalifikuje pacjenta do leczenia nadciśnienia tętniczego (nie ma potrzeby przekroczenia obydwu tych wartości).

lekarzWzrost zachorowania na nadciśnienie tętnicze wzrasta wraz z wiekiem. U osób młodych również odnotowywane są przypadki zachorowania, główną przyczyną jest współistnienie innych chorób. Czyli występujące nadciśnienie jest nadciśnieniem wtórnym. Choroba spotykana u osób w średnim i starczym wieku z reguły występuje samoistnie, nie można znaleźć przyczyny.

W teorii medycyny, można wyróżnić kilka rodzajów nadciśnienia tętniczego według przyczyny, która je wywołuje.

Nadciśnienie tętnicze pierwotne (idiomatyczne). Choroba nie ma konkretnej przyczyny. Na ten rodzaj nadciśnienia choruje najwięcej osób. Z reguły przyczyną jest podłoże genetyczne i środowiskowe. Podłoża wymienione mają wpływ bezpośredni na zaburzenie mechanizmów odpowiedzialnych za regulację ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie tętnicze wtórne. Charakter wtórny nadciśnienia, bezpośrednio związany jest z jego występowaniem na tle innej choroby. Do chorób, których skutkiem jest powstawanie nadciśnienia w organizmie, należą: zespół Conna, choroby nerek o charakterze przewlekłym, zespół Cushinga, guz chromochłonny, zwężenie aorty, obturacyjny bezdech senny.

Mimo braku znalezienia bezpośredniej przyczyny występowania nadciśnienia tętniczego, istnieją czynniki, które mają bezpośredni wypływ na podwyższenie jego wartości. Zwykle te czynniki są od nas w pełni zależne lub nawet sami wprowadzamy je do organizmu. Wpływ na wzrost ciśnienia ma palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej oraz nadwaga i otyłość. Jeżeli mowa jest o nadwadze, to najbardziej narażonymi są osoby, u których występuje otyłość brzuszna.

Objawami występującego nadciśnienia są:

  • bóle głowy
  • miażdzyca
  • wzrost zawału mięśnia sercowego
  • wzrost ryzyka wystąpienia udaru mózgu
  • wysoka wartość pomiarowego ciśnienia.

Leczenie nadciśnienia tętniczego związane jest bezpośrednio z zmianą stylu życia, stosowaniem leków farmakologicznych oraz unikaniem czynników sprzyjających powstawaniu nadciśnienia.