Napady hipoksemiczne

Napady hipoksemiczne charakterystyczne są w siniczych wadach wrodzonych serca ze zwężeniem tętnicy płucnej. Narażone są na nie w wielu przypadkach dzieci od 6 do 18 miesiąca życia. Napady te bywają objawem przy zespole Fallota itp.

choroby-sercaPrzyczyn pojawiania się napadów hipoksemicznych należy upatrywać w nagłym zmniejszeniu przepływów krwi przez płuca. Stożek tętnicy płucnej ulega wtedy skurczom, które to wywołują owe napady. Zmniejszenie ilości krwi przepływającej przez płuca niesie za sobą równoczesne zmniejszenie transportowanej i dostarczanej ilości tlenu.

Skutkiem tego jest niedotlenienie mózgu. Zdarza się, że napady hipoksemiczne pojawiają się po wysiłku fizycznym dziecka, jednak równie często mogą pojawić się bez wyraźnej przyczyny. Najczęściej rozpoznać je można po objawach początkowych, takich jak płacz i krzyk dziecka, ale też po pojawiającej się sinicy, dusznościach i bladości. Zaawansowanie choroby niesie za sobą drgawki, zwiotczenie mięśni ora utratę przytomności, a także zaburzenia rytmu serca i zatrzymanie krążenia.

W przypadku napadu hipoksemicznego konieczne jest podjęcie odpowiedniej pomocy dla dziecka.

Ważne jest ułożenie go w pozycji na wznak ze zgiętymi kolanami oraz niezwłoczne wezwanie pomocy lekarskiej. Diagnoza napadów hipoksemicznych wymaga natychmiastowej hospitalizacji małego pacjenta na oddziale kardiologicznym. Wykonuje się wtedy szereg badań, aby ustalić typ wady wrodzonej, która to jest przyczyną napadów. Jedyną odpowiednią metodą leczniczą jest zabieg operacyjny. Ewentualnością jest poprzedzenie go farmakoterapią, która jednak nie zawsze pozwala odnieść sukces leczniczy.

Ten wpis został opublikowany w serca dnia , przez .