Nerwica natręctw

Nerwica natręctw, w teorii medycyny znana jest również pod nazwą obsesive compulsive disorder, OCD oraz zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych. Choroba ta należy do chorób psychicznych.zaburzenia

Objawy nie uzewnętrzniają się w postaci zmian skórnych czy innych odczuć bólowych. Podstawą jest tutaj psychika. Obsesyjne myślenie, które nie może zostać przez chorego zatrzymane jest głównym objawem. Myślom, mogą towarzyszyć również czynności. Pacjent ma przeświadczenie, że myśli i czynności, które „musi” wykonać są banalne i niepotrzebne, ale to nic nie daje. W przypadku nie wykonania ich, nie pozbędzie się nachodzących obsesyjnych myśli. Przykładami, tego rodzaju myśli i czynności może być ciągłe, nieustanne kontrolowanie zamknięcia drzwi w domu, czy mieszkaniu. Pacjent wie, że drzwi te zostały już raz zamknięte, ale mimo to odczuwa lęk i musi kilkakrotni sprawdzić, czy te drzwi są rzeczywiście zamknięte.

W celu zdiagnozowania nerwicy przez specjalistę, objawy muszą występować co najmniej przez dwa tygodnie w ciągu i muszą przynosić cierpienie osobie oraz utrudniać i zaburzać życie codzienne, powodować dyskomfort, zaburzenia w normalnej egzystencji.

W przypadku występowania krótkotrwałych podobnych objawów, nie ma potrzeby udawania się o lekarza z uwagi na fakt takiego powszechnego zjawiska (krótkotrwałe objawy są czymś normalnym).

Wielokrotnie nerwica natręctw mylona jest z depresją lub schizofrenią. Depresja jest chorobą towarzyszącą nerwicy natręctw i może być skutkiem nie podjęcia leczenia lub złego leczenia.

Leczenie, odbywa się u lekarza specjalisty z dziedziny psychologii lub psychoterapii. Najskuteczniejszą formą jest połączenie przyjmowania leków farmakologicznych z psychoterapią.

Wiadomym jest, że nerwica natręctw nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia pacjenta, jednak może skutecznie utrudnić normalną, codzienną egzystencję. Podjęcie psychoterapii pozwoli choremu wyzdrowieć, gdyż jest skutecznym działaniem.

Psychika człowieka jest jak dotąd niezbadanym obszarem aktywności, który tworzy niespotykane obrazy. Rozwój cywilizacyjny niesie za sobą nie tylko dogodności codziennego życia, ale też pewne czynniki negatywne, stresogenne. Niektóre osoby nie są w stanie do końca zapanować nad psychiczną stroną swojej aktywności, dlatego coraz częściej spotyka się chorych na nerwicę natręctw. Pewne zachowania takich osób stają się niekontrolowane i przymusowe, a myśli wokół newralgicznych obszarów pojawiają się w sposób obsesyjny i chorym trudno nad nimi zapanować. Dotkniętym nerwicą natręctw nieustannie towarzyszą myśli dotyczące zrobienia czegoś lub wykonania określonej czynności, a jednocześnie ich psychiki nie opuszcza nieustanne poczucie niepokoju przed nieuzasadnionymi lękami.

Pojawiające się uporczywe myśli dotyczące jakiejś sytuacji zmuszają osoby chore do wykonywania danych czynności, mimo że działania te dla osób zdrowych wydają się nieracjonalne i niekonieczne, a często nawet dziwne.

Najczęściej pojawiające się objawy u osób chorych na nerwicę natręctw to przede wszystkim niska samoocena, zaburzenia poprawnego myślenia, nawracające myśli dotyczące określonej dziedziny lub zachowania, a także słaba pamięć wzrokowa związana z niemożnością skupienia uwagi na potrzebnych rzeczach i czynnościach.

Źródło cierpienia oraz lęków stanowią obsesyjne myśli dotyczące określonych dziedzin życia, najczęściej zdrowia, religii, przemocy, dokładności, porządku itp. Osoby chore wykonują dane czynności pedantycznie, boją się panicznie określonych zachowań, nawiedzają je irracjonalne wizje wykonywanych niepoprawnie czynności. Towarzyszy im często mania prześladowcza, rytualność wykonywanych czynności i głęboka nerwowość. Niestety dodatkowym utrudnieniem jest świadomość chorego, że wykonywane kompulsywnie czynności są pozbawione sensu. Mimo to konieczność ich wykonywania jest dla chorego tak duża, że nie ma on możliwości powstrzymania się od tego.

Jeżeli chodzi o leczenie tego problemu natury psychicznej, to polega ono przede wszystkim na podawaniu określonych leków, najczęściej przeciwdepresyjnych. Obok farmakoterapii prowadzona jest tez psychoterapia, jednak proces leczenia pacjentów z nerwicą natręctw jest niezwykle złożony i długotrwały. Konieczne jest ze strony chorego znaczne zaangażowanie, zmiana trybu życia i przede wszystkim zmiana środowiska oraz tempa życia. Niezwykłe znaczenie mają bliscy i ich wsparcie, aby pacjent wytrwał w procesie leczenia i terapia odniosła sukces.