Niedobór bazofilii

Bazofile, są rodzajem leukocytów, zwane są inaczej granulocytami zasadochłonnymi. Zadanie, jakie mają pełnić w organizmie, to wytwarzanie heparyny, odpowiedzialnej za kontrolę krzepliwości.

doktorOdpowiednia ilość bazofilii w organizmie ludzkim, kształtuje się pomiędzy w granicach 100 na 300 komórek na milimetr sześcienny krwi. Spadek ilości, poniżej dolnej granicy, powoduje powstanie choroby o nazwie agranulocytoza, czy bazopenia.

 

 

Przyczyną choroby, może być dziedziczenie niedoborów, jednak w częstszych przypadkach, związane jest to raczej z chorowaniem na zespół Kossmanna, neutropenią cykliczną, choroby o podłożu autoimmunologicznym, zakażenia spowodowane przez wirusy, stres, czy poprzez toksyczne działanie niektórych rodzajów leków.

Przy chorobie, wywołanej spadkiem bazofili, charakterystycznym jest spadek odporności, atakowanie organizmu przez różne infekcje, rzadko, ale zdarza się podwyższona temperatura ciała, ogólne pogorszenie stanu zdrowia, czego konsekwencją może być sepsa. Objawami towarzyszącymi, jest ból gardła, stan zapalny płuc, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych, wrzody błon śluzowych i migdałów.

Jednak w znacznej większości zachorowań, choroba, nie objawia się w żaden znaczący sposób.

Postawienie prawidłowej diagnozy przez lekarza, może nastąpić na podstawie badania morfologicznego krwi. Wówczas, gdy spadkowi bazofilii, towarzyszy obniżenie ilości granulocytów, należy dodatkowo przeprowadzić biopsję szpiku kostnego, celem wyeliminowania innych chorób.

Odpowiednio ustawione leczenie, może spowodować przywrócenie odpowiedniego poziomu bazofilii.

Ważnym jest, ustalenie przyczyny powstawania niedoborów, a tym samym jej wyeliminowanie.

W bardzo ciężkich przypadkach, stosowanym jest transfuzja granulocytów. Jednak, jest to działanie krótkotrwałe, gdyż te, utrzymują się w organizmie zaledwie 10 godzin.