Niedokrwistości hemolityczne

Niedokrwistość hemolityczna, to niedokrwistość wywołana krótszym niż normalnie czasem przeżycia krwinek czerwonych.

doktorZdrowa krwinka czerwona, żyje około 120 dni. Jednak, jeżeli dochodzi do nadmiernego ich niszczenia, braki wyrównywane są przez szpik kostny. Dotyczy, to jednak krwinek, które żyją dłużej niż 30 dni. Te, których czas przeżycia jest mniejszy, nie są odbudowywane, w tak szybkim tempie. Mamy wówczas, do czynienia z zachwianiem równowagi pomiędzy niszczeniem a produkcją.

Do niszczenia krwinek czerwonych w okresie krótszym niż 30 dni, dochodzi, gdy występują nieprawidłowości w budowie erytrocytów.

Nieprawidłowości te mogą wynikać z wad budowy błony komórkowej krwinek, niedoborów jednego z enzymów, czy wad w składzie hemoglobiny. Ponadto, Do szybkiej śmiertelności erytrocytów, może dochodzić w wyniku działania szkodliwych czynników zewnętrznych, czynników toksycznych, zakaźnych.

Odmianą niedokrwistości hemolitycznej, jest postać najczęściej występująca wśród zachorowań. Sferocytoza wrodzona, bo o niej tutaj mowa, jest chorobą, którą przekazują swoim dzieciom jedno z rodziców. Źródłem jej występowania, są zaburzenia w budowie komórkowej erytrocytów, co w efekcie doprowadza do zwiększenia przepuszczalności, a krwinki czerwone zmieniają kształt na kulisty.

Objawami sferocytozy wrodzonej, jest zmętnienie soczewki oka, zmiany w uszach, żółtaczka, powiększenie gruczołu śledziony, płaska forma nosa, wady w zgryzie. Podstawową metodą w leczeniu choroby , jest usunięcie gruczołu śledziony, gdyż jest on uznawany za główny narząd niszczący sferocyty.