Niedokrwistości pokrwotoczne

Niedokrwistości pokrwotoczne, powstają na skutek wypłynięcia krwi krążącej w żyłach w przypadku zaistnienia krwotoku lub nieustannego krwawienia.

doktorUtracie ulegają nie tylko czerwone krwinki, ale również wszystkie pozostałe składowe krwi. W takich przypadkach, nie ma tutaj mowy o utracie krwi takiej jak przy skaleczeniu. Jej ubytek jest tak duży, że organizm nie jest w stanie odtworzyć odpowiedniej ilości nowych krwinek.

 

W konsekwencji takiego stanu rzeczy, może pojawić się ostra niedokrwistość pokrwotoczna. Zagrożenie jej pojawienia się, może nastąpić na skutek krwotoku z tkanek miękkich i mięśni w wyniku powstawania urazów, krwotoków z dolnej lub górnej części układu pokarmowego, krwotoku z dróg rodnych, z dróg moczowych, z wewnętrznego pęknięcia śledziony, krwotoki pooperacyjne lub te dotyczące ciąży pozamacicznej.

Objawami niedokrwistości pokrwotocznych jest zasłabnięcie, nagła utrata przytomności, blednięcie skóry, przyspieszenie akcji serca, nagły spadek ciśnienia tętniczego

Leczenie powinno przebiegać jak najszybciej i obejmować wszelkie działania mające na celu zatrzymanie krwawienia, krwotoku oraz przetoczeniu krwi.