Niewydolność krążenia

Niewydolność krążenia występuje u osób, u których występują problemy z układem krążenia, czy sercem. Konsekwencją choroby, jest niedostateczne zaopatrywanie tkanek w krew, tlen i inne substancje odżywcze.choroby-serca

Niewydolność krążenia, jest chorobą, w której układ krążenia nie spełnia swojej roli. W efekcie, krew, która zostaje przepompowana przez lewą komorę serca do krążenia dużego nie jest wystarczająca i nie może zapewnić

Objawami choroby, jest duszność, zwiększona akcja serca, nadmierne pocenie się, ból odczuwalny w klatce piersiowej, ogólne osłabienie organizmu chorego, oddech przyjmuje ciężką formę, następuje nagła utrata przytomności, zawroty głowy, bladość na twarzy, obrzęki, problemy z mową.

Źródłem choroby, mogą być problemy biorące swój początek z serca, ale mogą być i takie, które nie mają z sercem nic wspólnego.

Po zaobserwowaniu pierwszych objawów, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, głównie z uwagi na fakt, że objawy mogą z czasem się nasilać.