Niewydolność serca

Niewydolność serca określa zespół objawów, które pojawiają się w wyniku uszkodzenia mięśnia sercowego. Drugim przypadkiem jest pojawienie się niewydolności serca przy prawidłowej jego pracy, ale przy rosnącym w zbyt szybko zapotrzebowaniu na krew, np. podczas krwotoku.

choroby-sercaMianem niewydolności serca określa się sytuację, gdy pojemność minutowa serca oraz ciśnienie tętnicze nie są wystarczające, aby sprostać aktualnym potrzebom metabolicznym organizmu.

Pojawienie się niewydolności serca związane jest z zaobserwowaniem szeregu objawów. Podstawowym z nich jest odczuwanie duszności podczas każdej aktywności, a następnie nawet podczas spoczynku. Obok duszności pojawić mogą się poty, uczucia lęku i rzężenie. Niewydolności serca towarzyszy też nykturia, czyli nocne oddawanie moczu, a także nietolerancja jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Dodatkowo serce przyspiesz rytm bicia, a przy jego niedostatecznych możliwościach pompowania krwi pojawiają się obrzęki żył, oskrzeli i żółtaczka. Charakterystycznym syndromem jest też nagły spadek lub nieuzasadnione zwiększenie masy ciała. Zaobserwować można też u chorego objawy niedokrwienia w postaci bladości twarzy itp. Niewydolność serca ma swoje odbicie także w postaci objawów neurologicznych oraz zaburzeń termoregulacji ciała.

Powszechnym skutkiem niewydolności serca jest uszkodzenie innych narządów oraz tkanek, a w rezultacie także przedwczesna śmierć.

Dlatego niezwykle ważne znaczenie ma profilaktyka tego schorzenia. Już samo podejrzenie niewydolności powinno skutkować przeprowadzeniem szeregu badań obrazowych. Diagnoza polega na wywiadzie szczegółowym, badaniu EKG, RTG klatki piersiowej, echu serca oraz rezonansie magnetycznym. Wyniki wszystkich tych badań dadzą jednoznaczny obraz sytuacji i pozwolą na ocenę stopnia zaawansowania choroby i ustalenie dalszego sposobu leczenia. Pierwszym krokiem leczenia jest wyeliminowanie przyczyn niewydolności, dalej podejmowane jest leczenie farmakologiczne. Różnice w procesie leczniczym mogą pojawić się w przypadku ostrej oraz przewlekłej niewydolności serca. Jednak istotne znaczenie ma zmiana sposobu odżywiania, czyli unikanie sodu. Skrajnym przypadkiem jest leczenie operacyjne, czyli przeszczep serca od dawcy.

Ten wpis został opublikowany w serca dnia , przez .