Nowotwór kości

Nowotwór kości, tworzy się na skutek podziału komórek, w rezultacie czego tworzy się guz. Z biegiem czasu, tkanka może zostać zastąpiona zdrową tkanką, w wyniku czego dochodzi do złamań.

doktorNowotwory kości można podzielić na łagodne i złośliwe. W teorii medycyny, rozróżnić można co najmniej kilka rodzajów nowotworów kości. Szpiczak mnogi, to najczęściej spotykany z nowotworów złośliwych kości, atakuje szpik kostny. Może zaatakować każdą kość.

Kostniakomięsak, to drugi z nowotworów kości pod względem częstotliwości występowania. Ten rodzaj nowotworu, pojawia się w kościach nastolatków, rocznie choroba atakuje do 3 osób na milion. Lokalizacja, najczęściej pojawia się w pobliżu kolana, choć może również występować kościach biodrowych, czy ramieniowych.

Mięsak Ewinga, dotyczy osób w wieku pomiędzy 5 a 20 rokiem życia. Jego lokalizacja, to głównie kości nóg, żeber, ramion, miednicy.

Mięsakochrząstniak, dotyczy kości bioder, ramion i miednicy. Atakuje osoby, pomiędzy 40. a 70. rokiem życia.

Wymienione powyżej, to złośliwe postaci nowotworów. Jednak, nowotwór może również przybierać formę łagodną. Do takich nowotworów, należą wyrośla kostno – chrzęstne, guzy olbrzymiokomórkowe, chrzęstniak śródkostny, czy dysplazja włóknista kości.

Nowotwór kości, powoduje ból w miejscu jego zlokalizowania. Ból, ten może być ostry, może pojawić się nagle w nocy podczas snu oraz nasilać się wraz z zwiększoną aktywnością fizyczną. Istnieją przypadki, kiedy nowotwór w ogóle nie niesie za sobą dolegliwości bólowych, a tym samym chory nie wie o jego istnieniu.

Wielokrotnie, choroba jest wykrywana przypadkowo, podczas zdjęcia rentgenowskiego robionego przy okazji złamań lub zwichnięć.

W przypadku odczuwania bólu, należy zgłosić się do lekarza, który zleci wykonanie odpowiednich badań oraz przeprowadzi wywiad lekarski, również dotyczący zachorowań u członków rodziny.

Badaniami, zlecanymi w przypadku ustalenia rodzaju nowotworu, są rezonans magnetyczny, badanie rentgenowskie, tomografia komputerowa, badanie krwi, moczu, biopsja.

Leczenie nowotworów kości, może odbywać się za pomocą leków farmakologicznych – tak właśnie leczy się łagodne formy nowotworów, ciągle je obserwując.

W przypadku, zezłośliwienia, leczenie uzależnione jest od zaawansowania. Do metod leczniczych, należy radioterapia, chemioterapia, czy operacja zwana oszczędzającą – dotyczącą usunięcia guza wraz z przyległymi tkankami.