Nowotwory niezłośliwe gardła

Można wyróżnić dwa rodzaje tych nowotworów, a mianowicie brodawczaki i naczyniakowłókniaki.

doktorPierwsze z nich są bardzo rzadkie, łagodne, występujące w przedniej części jamy ustnej, w formie pojedynczych lub mnogich guzów. Mają jednak tendencję do nawracania. Wyglądają jak niewielkie grona o wąskiej szypule, która znajduje się na błonie śluzowej. Drugi z nowotworów spotykany jest w nosogardle i dotyka często chłopców i młodych mężczyzn. Charakteryzuje się tym, że łatwo krwawi.

Nowotwory niezłośliwe gardła dają ogólnie szereg objawów, począwszy od niedrożności nosa, poprzez okresowe krwawienia, nosową mowę, aż po trudności z przełykaniem pokarmów. Nietypowymi objawami są ból oczu i uszczerbek słuchu.

Diagnoza tego typu raków następuje początkowo u lekarza okulisty, a następnie w wyniku szeregu badań obrazowych. Biopsja brodawczaka, jako metoda analizy, musi zostać wyeliminowana, gdyż ten typ guza składa się z naczyń krwionośnych i mogłoby dojść podczas poboru tkanki do obfitego krwawienia.

Leczenie brodawczaków polega na zabiegu chirurgicznym, jednak kilka tygodni wcześniej podaje się pacjentowi leki zmniejszające utratę krwi podczas operacji. W przypadku szybkiego rozprzestrzeniania się tych zmian, wznowy lub uciążliwej ich lokalizacji, stosuje się radioterapię.

Drugi z typów nowotworów niezłośliwych gardła, naczyniakowłókniak (inaczej włókniak młodzieńczy), jest guzem twardym, zbudowanym z ogromnej ilości naczyń krwionośnych oraz tkanki włóknistej. Możliwa jest tez jego lokalizacja w jamie nosowej, zatokach przynosowych, oczodole lub dole skrzydłowo-podniebiennym.

Diagnoza polega na badaniu klinicznym, bez brania wycinków guza.

Natomiast leczenie polega na jednej z dwóch metod: chirurgicznej lub radioterapii. Druga z metod jest bezpieczniejsza w przypadku naciekania guza, gdyż powoduje zrośnięcie naczyń krwionośnych w okolicy guza. Oba rodzaje zmian rzadko ulegają zezłośliwieniu.