Obsesive compulsive disorder

Obsesive compulsive disorder, w skrócie zwane OCD, a w teorii medycyny polskiej, znane pod nazwą zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych lub nerwicy natręctw.

zaburzeniaZachorowalność jest duża, gdyż w społeczeństwie odnotowuje się prawie 2,5 % ludzi chorych na OCD. Duże znaczenie ma tutaj genotyp człowieka. Jeżeli ktoś w rodzinie chorował już na obsesive compulsive disorder, to prawdopodobieństwo zachorowania przyszłych pokoleń jest znacznie większe, Zagotowuje się wzrost ryzyka nawet o 10 %.

Objawy obsesive compulsive disorder, nie występują na zewnątrz organizmu, wszystko odgrywa się w psychice, głowie pacjenta. Natrętne myśli przeradzające się w obsesje, są podstawą.

Niepewność o charakterze natrętnym, dotyczy zwykle banalnych rzeczy, czynności, polega na wielokrotnym sprawdzaniu wykonanej już raz czynności. Myśli mogą przerodzić się w bluźnierczy wydźwięk pojawiający się w miejscach kultu religijnego. Charakterystycznym jest także ciągłe, nieustanne myślenie i wałkowanie w głowie jednego tematu, nie mogąc podjąć radykalnej lub jakiejkolwiek decyzji.Obsesive compulsive disorder, potrafi także przyjąć postać lęków przed brudem, nieczystościami, lub wręcz przeciwnie – odczuwalna jest ciągła konieczność perfekcyjnej czystości, która jest wręcz nierealna do utrzymania, określona symetria przedmiotów.

Oprócz obsesyjnego myślenia, występują również czynności – kompulsje. Przeradzają się one w swoiste rytuały, które chory musi wykonać, gdyż w innym przypadku nie pozbędzie się w głowie natrętnych, lękliwych myśli, że coś nie zostało zrobione. Czynności te mają charakter banalny, ale dla chorego są najważniejszymi. Czynnościom mogą towarzyszyć tiki nerwowe, ajchmofobie (lęk przed ostrymi przedmiotami), myzofobie (lęk przed brudem). Depresja, jest chorobą będącą powikłaniami, które występują w przypadku nie podjęcia leczenia lub nieprawidłowego leczenia obsesive compulsive disorder.

Obsesyjne myślenie, czy wykonywanie określonych czynności, nie zagraża może życiu pacjenta, ale sprawia dużą niedogodność. Dyskomfort odczuwany na co dzień, uprzykrza również życie najbliższym. Dlatego warto przerwać to błędne koło. Obsesive compulsive disorder może wyleczyć specjalista psycholog lub psychiatra.

 

Psychika człowieka jest jak dotąd niezbadanym obszarem aktywności, który tworzy niespotykane obrazy. Rozwój cywilizacyjny niesie za sobą nie tylko dogodności codziennego życia, ale też pewne czynniki negatywne, stresogenne. Niektóre osoby nie są w stanie do końca zapanować nad psychiczną stroną swojej aktywności, dlatego coraz częściej spotyka się chorych na Obsesive Compulsive Disorder. Pewne zachowania takich osób stają się niekontrolowane i przymusowe, a myśli wokół newralgicznych obszarów pojawiają się w sposób obsesyjny i chorym trudno nad nimi zapanować. Dotkniętym schorzeniem Obsesive Compulsive Disorder nieustannie towarzyszą myśli dotyczące zrobienia czegoś lub wykonania określonej czynności, a jednocześnie ich psychiki nie opuszcza nieustanne poczucie niepokoju przed nieuzasadnionymi lękami.

Pojawiające się uporczywe myśli dotyczące jakiejś sytuacji zmuszają osoby chore do wykonywania danych czynności, mimo że działania te dla osób zdrowych wydają się nieracjonalne i niekonieczne, a często nawet dziwne.

Najczęściej pojawiające się objawy u osób chorych na Obsesive Compulsive Disorder to przede wszystkim niska samoocena, zaburzenia poprawnego myślenia, nawracające myśli dotyczące określonej dziedziny lub zachowania, a także słaba pamięć wzrokowa związana z niemożnością skupienia uwagi na potrzebnych rzeczach i czynnościach.

Źródło cierpienia oraz lęków stanowią obsesyjne myśli dotyczące określonych dziedzin życia, najczęściej zdrowia, religii, przemocy, dokładności, porządku itp. Osoby chore wykonują dane czynności pedantycznie, boją się panicznie określonych zachowań, nawiedzają je irracjonalne wizje wykonywanych niepoprawnie czynności. Towarzyszy im często mania prześladowcza, rytualność wykonywanych czynności i głęboka nerwowość. Niestety dodatkowym utrudnieniem jest świadomość chorego, że wykonywane kompulsywnie czynności są pozbawione sensu. Mimo to konieczność ich wykonywania jest dla chorego tak duża, że nie ma on możliwości powstrzymania się od tego.

Jeżeli chodzi o leczenie tego problemu natury psychicznej, to polega ono przede wszystkim na podawaniu określonych leków, najczęściej przeciwdepresyjnych. Obok farmakoterapii prowadzona jest tez psychoterapia, jednak proces leczenia pacjentów z Obsesive Compulsive Disorder jest niezwykle złożony i długotrwały. Konieczne jest ze strony chorego znaczne zaangażowanie, zmiana trybu życia i przede wszystkim zmiana środowiska oraz tempa życia. Niezwykłe znaczenie mają bliscy i ich wsparcie, aby pacjent wytrwał w procesie leczenia i terapia odniosła sukces.