Omdlenie

Pod pojęciem omdlenia, należy rozumieć utratę przytomności o przejściowym charakterze. Główną jej przyczyną jest zmniejszenie przepływu krwi przez mózg.

doktorPrzed samym omdleniem, można odczuwać zespół czynników, które zwane są stanem przedomdleniowym. Stan ten, jest tym bardziej charakterystyczny, że pacjent odczuwający zawroty głowy, duszność, wie, że za chwilę zemdleje.

 

Można wyróżnić kilka rodzajów omdleń. Należą do nich odruchowe, omdlenia kardiogenne, w przebiegu hipotonii ortostatycznej, związane w bezpośredni sposób z chorobami naczyń mózgowych.

Omdlenia, z uwagi na podobieństwo objawów, są często mylone z katalepsją, upadkami, psychogennymi omdleniami, przemijającymi niedokrwieniami mózgu związanymi z zmianami występującymi w tętnicach szyjnych.

Omdlenia odruchowe, są najczęściej spotykanymi, spośród wszystkich omdleń. W teorii medycyny, znane jest również pod nazwą omdlenia wazowagalnego., czy też neurogennego. Objawami, jest omdlenie na skutek długotrwałego stania, zwłaszcza w zatłoczonym, gorącym dusznym pomieszczeniu. Tego typowi omdleniu, towarzyszą nudności, wymioty.

Leczenie, odbywa się tutaj głównie na unikaniu tego rodzaju pomieszczeń.

Chory powinien również zostać poinformowany, co należy robić, aby uniknąć omdlenia, zwłaszcza wówczas, gdy pojawią się jego pierwsze objawy, zawroty głowy. Do zachowań, które pozwolą uniknąć omdlenia, należy na przykład położenie się z nogami uniesionymi do góry, siedzenie z głową spuszczoną pomiędzy nogi, itp.

Omdlenie w przebiegu hipochondrii ortostatycznej, związane jest bezpośrednio z spadkiem ciśnienia tętniczego, w wyniku przyjęcia pozycji stojącej, bez występowania objawów towarzyszących. Przyczyną tego rodzaju omdlenia, jest efekt uboczny przyjmowanych leków moczopędnych lub picie alkoholu. W leczeniu, stosowane jest unikanie sytuacji, które powodują omdlenia, ponadto pomocnym może być przyjmowanie midodryny.

Omdlenie kardiogenne, wywołane jest arytmią lub chorobą organiczną mięśnia sercowego. W celu zdiagnozowania przyczyn tego typu omdlenia, wykonywane są badania, typu monitorowanie EKG, metoda Holtera, wszczepiany zostaje rejestrator EKG, przeprowadzane badanie elektrokardiograficzne. Leczenie głównie polega na leczeniu problemów z rytmem serca, czy jego niewydolnością.