Ostra białaczka limfoblastyczna

Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblstic leukemia) jest chorobą nowotworową o złośliwym charakterze, która atakuje szpik kostny.

doktorChoroba ta wywołana jest niekontrolowanym wzrostem ilości niedojrzałych limfocytów B i T, co w wyniku prowadzi do uszkodzenia DNA.

W swoich skutkach nowotwór doprowadza do przesadnego nagromadzenia się białaczkowych komórek blastycznych, które wypierają prawidłowe komórki ze szpiku oraz do anemii (wskutek niedoboru erytrocytów, leukocytów i płytek krwi). Atakuje najczęściej dzieci między 3 a 6 rokiem życia, jednak jak dotąd przyczyna jej powstawania nie jest znana.

Czynnikami ryzyka zachorowania na tego rodzaju nowotwór są przede wszystkim wystawienie na duże promieniowanie oraz działanie substancji chemicznych (gaz musztardowy, benzen). W zapadalności na tę chorobę istotne są również predyspozycje genetyczne oraz czynniki hormonalne i immunologiczne. Rozpoznanie tego schorzenia następuje po zbadaniu morfologii krwi, szpiku, badaniach immunologicznych oraz po szeregu objawów klinicznych.

W jaki sposób objawia się nowotwór? Częste są w jej przypadku gorączka, ból kości, skaza krwotoczna, niedokrwistość, senność, drażliwość i ogólne osłabienie. Ze względu na mało charakterystyczne objawy można pomylić ją ze zwykłą infekcją. Dodatkowe symptomy to krwawe podbiegnięcia na skórze, krwawienie z błon śluzowych nosa lub dziąseł oraz powiększenie śledziony, wątroby i węzłów chłonnych.

Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej uzależnione jest w głównej mierze od immunofenotypu komórkowego, stanu ogólnego, wieku pacjenta oraz lokalizacji zmiany nowotworowej.

Wiek poniżej 2 i powyżej 10 lat nie są sprzyjającymi czynnikami, jeżeli chodzi o skuteczność leczenia. To samo dotyczy umiejscowienia zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, czy zajęcie śródpiersia lub innych pozaszpikowych miejsc. Podczas leczenia stosowana jest głównie chemioterapia, a w ostateczności, gdy nowotwór nie reaguje na podawane substancje chemiczne, przeszczep szpiku kostnego.

Celem nadrzędnym przebiegu leczenia jest doprowadzenie do cofnięcia się zmian, a więc do powrotu do stanu, gdy białaczkowe komórki nie będą we krwi obecne. Celem jest też uzyskanie prawidłowego obrazu krwi obwodowej, odpowiedniej ilości płytek krwi oraz całkowitego ustąpienia objawów pozaszpikowych, typu gorączka. Stosowana chemioterapia ma trzy zadania, a mianowicie: indukcja remisji komórek nowotworowych, konsolidacja pozostałych komórek rakowych oraz podtrzymanie poprawionego stanu zdrowia pacjenta.