Ostra niewydolność krążenia

Ostra niewydolność krążenia objawia się poprzez nagłe, szybkie słabnięcie ciała, postępujące uczucie duszności, blednięcie skóry, występowanie zimnych potów, zaburzenia w akcji serca, pod pojęciem których rozumie się przyspieszony rytm serca i jego niewymiarową akcję. Możliwym jest również przyspieszone tętno, które jest słabo wyczuwalne.

doktorPo wystąpieniu opisanych objawów, należy niezwłocznie wezwać lekarza, pomoc medyczną.

Występowanie objawów związanych z ostrą niewydolnością krążeniową, bardzo często związane jest z wrodzonymi wadami, głównie u osób młodych. Jednak, przyczyna, może tkwić również w problemach z ciśnieniem lub z innymi chorobami serca.

Osoba, po odpowiednim, specjalistycznym przebadaniu, może być skierowana na leczenie w szpitalu.