Otępienie starcze

Otępienie starcze, to choroba pojawiająca się w podeszłym wieku, a polegająca na zaburzeniu funkcji poznawczych, głównie pamięci. Pojawia się głównie po ukończeniu 65. roku życia.

doktorPrzyczyną otępienia starczego, jest choroba Alzheimera lub chorób neurodegeneracyjnych.

Objawami choroby, mogą być zaburzenia świadomości, zachowania, zmienny nastrój, zaburzenia ruchowe, poznawcze, mocne trudności z zapamiętywaniem, problemy z komunikowaniem się z światem zewnętrznym, mocne uzależnienie od pomocy innych osób, nawet w czynnościach życia codziennego.

Otępienie starcze jest częściej spotykane u kobiet niż u mężczyzn oraz u osób osamotnionych, które stronią od kontaktów z ludźmi. Objawem towarzyszącym chorobie jest depresja.

Jeżeli, chory zaobserwuje u siebie problemy z pamięcią lub inne wymienione dolegliwości, powinien skonsultować się z lekarzem specjalistą, neurologiem lub geriatrą. W szczególnych przypadkach niezbędna jest pomoc psychiatry.

Postawienie prawidłowej diagnozy, następuje na podstawie dokładnego wywiadu lekarza z pacjentem, oraz wykonaniu badania tomografii komputerowej, celem wykluczenia obecności guzów i tętniaków mózgu, badanie w kierunku zaburzeń tarczycowych, badanie krwi, rezonans magnetyczny, badanie genetyczne.

Choroby nie można cofnąć, można jedynie zahamować objawy. Leczenie, to głównie przyjmowanie leków farmakologicznych.