Polipy jelita

Polipy, są to zmiany chorobowe występujące gromadami lub pojedynczo w jelicie. Jelito składa się z dwóch głównych części, jelita cienkiego i ostatniego odcinka, jelita grubego.

doktorZmiany polipowate nie występują, w ty pierwszym i dotyczą tylko i wyłącznie jelita grubego. Najczęściej spotykanymi objawami, to krew w stolcu, silny ból brzucha w dolnej części oraz skurcze mięśni.

Towarzyszącymi, są również wzdęcia i biegunki.   Źródło wspomnianego bólu, jest trudne do określenia. Najbardziej charakterystyczną cechą, jest jego intensywność oraz znikanie po podaniu leków przeciwbólowych lub rozkurczowych.

Dosyć często, ból ten mylony jest przez kobiety z bólami menstruacyjnymi, a przez mężczyzn, z bólami dotyczącymi zaplenia pęcherza. Krew, pojawiająca się w stolcu, występuje w dwóch postaciach. Istnieje jako krew możliwa do zaobserwowania gołym okiem oraz drugą postacią, może to być krew wykrywalna tylko pod mikroskopem, podczas badania stolca. Z reguły, nie pojawiają się plamy na bieliźnie. Intensywność krwawienia jest różnorodna i uzależniona od preferencji organizmu oraz stadium choroby. Krwawienie z dużą częstotliwością, może prowadzić do niedokrwistości niedoborem żelaza włącznie. Ta przypadłość, jest najczęściej spotykana u osób starszych.

Źródłem powstawania polipów w jelicie grubym, mogą mieć podłoże genetyczne lub pojawić się samoistnie po ukończeniu trzydziestego roku życia. Medycyna, nie odkryła jeszcze przyczyn ich powstawania. Po obserwacji chorych i prowadzonych statystykach, wiadomo, że częstotliwość zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a obecnie, co dziesiąta osoba dorosła ma zmiany polipowe w jelicie grubym.

Diagnoza, postawiana jest na podstawie przeprowadzanego badania kolonoskopowego, wlewu doodbytniczego z podaniem środka cieniującego. Istnienie każdego polipa w jelicie grubym, traktowane jest jak stadium przednowotworowe, dlatego też niezbędnym jest usunięcie ich ze światła jelita.   Stosowanymi metodami, to metoda endoskopowa lub chirurgiczne wycięcie. Z uwagi, na fakt możliwości przemiany w nowotwór, wycinek należy poddać badaniu na rozpoznanie jego charakteru. Często, po wykonanym zabiegu, niezbędne są kontrolne badania endoskopowe, wykonywane co 1 do 2 lat, celem sprawdzenia, czy zmiany polipowe nie powracają.