Porażenie prądem elektrycznym

Prąd elektryczny, jest niezbędny w naszym życiu. Jednak, przy korzystaniu z udogodnień techniki, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż może to się skończyć porażeniem.

doktorOsoba porażona prądem, traci przytomność, a jednocześnie kurczy gwałtownie ręce.

W jednej z zaciśniętych dłoni, najczęściej trzymany jest przez poszkodowanego przewód elektryczny. Wielkość obrażeń uzależniona jest od wysokości napięcia, natężenia prądu, także dużą rolę odgrywa tutaj czas działania prądu.

Osobie porażonej prądem, należy niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy.

Pierwsze co należy zrobić, to przerwać dopływ prądu, wyjąc wtyczkę z gniazdka, czy bezpiecznik. Nie wolno dotykać osoby porażonej prądem ! Kolejnymi działaniami, jest sprawdzenie stanu przytomności, oddechu, bicia serca. Po tym, należy niezwłocznie wezwać pomoc lekarską. W przypadku, gdy ofiara nie oddycha, należy wykonać sztuczne oddychanie, w razie potrzeby, działania reanimacyjne.

Porażenie prądem, może doprowadzić do poparzeń o rozległym i głębokim zasięgu.

Nie muszą to być wcale oparzenia widoczne gołym okiem, dochodzi wielokrotnie do oparzeń wewnętrznych. Efektem porażenia prądem, jest również migotanie komór, które może być spowodowane nawet krótkim przepływem prądu przez klatkę piersiową.

Kolejną konsekwencją, są zaburzenia neurologiczne. Może dojść do zaburzeń w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego. Natomiast utrata przytomności, spowodowana jest przepływem prądu przez mózg.

Śmierć osób porażonych prądem, spowodowana jest zatrzymaniem krążenia krwi, rozległymi i głębokimi oparzeniami. Przy bardzo wysokim napięciu, może dojść nawet do zwęglenia ciała.

Osoba porażona nawet prądem o niewielkim napięciu, wymaga pozostawienia na obserwacji w szpitalu.