Porodowe uszkodzenie splotu ramiennego

Porodowe uszkodzenie splotu ramiennego to powstające na skutek nieprawidłowości podczas porodu schorzenie. Może powstać poprzez bezpośrednie uciskanie splotu ramiennego, czasem przez rozciągniecie splotu lub poprzez wyrwanie korzeni z rdzenia kręgowego.

doktorW teorii medycyny, można wyróżnić trzy rodzaje porodowego uszkodzenia splotu ramiennego.

Typ, zwany górnym lub porażeniem Erba, dotyczy uszkodzenia górnej części splotu ramiennego. Objawem charakterystycznym, jest kończyna górna leżąca bezwładnie wzdłuż tułowia. Niemowlak, rusza jedynie dłonią przy jednoczesnej możliwości zginania ręki w stawie łokciowym.

Kolejny typ schorzenia, to typ dolny, zwany porażeniem Klumpkego. Tutaj, dziecko ma uszkodzone mięśnie ręki i palców. Z uwagi na później rozwijającą się zdolność do chwytania, zdiagnozowanie tego uszkodzenia jest bardzo trudne.

Pozostał trzeci i ostatni rodzaj porodowego uszkodzenia splotu ramiennego, dotyczący uszkodzenia całej kończyny. Objawem tego przypadku, jest bezwład całej rączki niemowlaka, przy jednoczesnym jej zasinieniu, zwiększeniu potliwości skóry, możliwe jest również jej skrócenie.

Wprowadzone leczenie uzależnione jest od miejsca uszkodzenia, a ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków regeneracyjnych i zapobieżenie jakimkolwiek przykurczom mięśni.

Stosowane jest trzymanie kończyny uniesionej w górę, przy jednoczesnym jej unieruchomieniu w specjalistycznej szynie. W zastosowaniu są szyny tekturowe lub gipsowe. Kilka razy w ciągu dnia należy zdejmować unieruchomienie, celem wykonywania ćwiczeń.