Przekrwienie

Przekrwienie, to nic innego jak zwiększenie ilości krwi w naczyniach krwionośnych narządów lub tkanek. Wyróżnić można trzy rodzaje przekrwień: czynne, bierne i mieszane.

doktor2Przekrwienie czynne, zwane jest w teorii medycyny również tętniczym i spowodowane jest zbyt dużym dopływem krwi do danego odcinka naczyń krwionośnych. Może wystąpić podczas nadmiernych emocji i dotyczyć przykładowo zaczerwienienia twarzy. Główną przyczyną jest podrażnienie nerwów odpowiedzialnych za zwężanie i rozszerzanie naczyń.

Przekrwienie czynne trwa przez krótki okres czasu i nie wywołuje żadnych powikłań.

Przekrwienie bierne spowodowane jest zaburzeniami w dopływie krwi z tkanek do serca. Może być ono spowodowane zwężeniem światła żyły, która odprowadza poprzez ucisk zewnętrzny lub wewnętrzny zakrzep.

Przekrwienie bierne, powoduje wiele powikłań.

Może dojść do upośledzenia w odżywianiu o oddychaniu tkanek. W tkankach, mogą znajdować się produkty przemiany materii, typu dwutlenek węgla, czy kwas mlekowy. W efekcie czego powoduje to rozrost tkanki łącznej.

Przekrwienie, może objawiać się jako zaczerwienienie twarzy, które nie ustępuje, a nie podejmowanie leczenia, może doprowadzić do zmian w narządach, nawet poważnych.

Po zauważeniu niepokojących objawów, należy skonsultować to z lekarzem. Może nie być to nic groźnego, ale najlepiej sprawdzić.