Rak gruczołu krokowego

Inaczej rak prostaty, jest nowotworem złośliwym układu moczowo-płciowego. Występuje najczęściej u mężczyzn w wieku starszym, powyżej 60 roku życia, rzadziej przed pięćdziesiątką.

doktorNajważniejszymi czynnikami zachorowalności są warunki anatomiczne oraz fizjologiczne gruczołu prostaty. Jego skomplikowana budowa powoduje, że wykrycie tego raka jest trudne.

Mimo, że nie udowodniono genetycznych predyspozycji zachorowalności na nowotwór prostaty, w przypadku wystąpienia tej choroby w rodzinie, konieczne jest przestrzeganie profilaktyki. Rak gruczołu krokowego uzależniony jest też od czynników etnicznych, gdyż mężczyźni czarnoskórzy częściej na niego zapadają. Do czynników zachorowalności należy też niewłaściwa dieta oraz otyłość.

Przez kilka lat rak gruczołu krokowego rozwija się bez objawów.

Wtedy zdrowe komórki gruczołu prostaty zmieniają się i rozwijają w rakowej postaci tworząc guz. Niestety komórki te mają zdolność do rozprzestrzeniania się do innych narządów w ciele. Powiększenie gruczołu krokowego, czyli pierwsze objawy choroby w stadium miejscowo zaawansowanym, powodować mogą częstomocz połączony ze słabym strumieniem moczu oraz utrudnieniem w oddawaniu moczu.

Postęp choroby przynosi bóle kręgów piersiowych oraz krzyża i krwiomocz. Dalej komórki nowotworu naciekają na otaczające tkanki i narządy. Wczesne rozpoznanie daje szansę rozwoju jedynie jednego guza, łatwiejszego do wykrycia w wyniku badania per rectum. Stadium raka zaawansowanego daje zajęcie przez nowotwór tkanek pęcherza oraz moczowodu i postępującą niewydolność nerek.

Zdiagnozowanie choroby następuje w wyniku szeregu badań specjalistycznych, np. tomografii komputerowej, oznaczeniu stężenia PSA w surowicy, USG przezodbytnicze, badanie histopatologiczne itp.

Leczenie raka gruczołu krokowego zależne jest od stadium rozwoju choroby, wieku chorego i stanu ogólnego. Począwszy od metod mało radykalnych, poprzez leczenie hormonalne kojarzone z radioterapią lub chemioterapią, a skończywszy na całkowitym wycięciu gruczołu wraz z pęcherzykami nasiennymi i węzłami chłonnymi. Radioterapia też należy do metod radykalnych, gdyż polega na napromieniowaniu gruczołu i najbliższych tkanek. Nowoczesne metody leczenia wykorzystują krioterapię, jako metodę leczenia radykalnego.