Rak skóry powiek

Należy do grupy nowotworów złośliwych i może mieć kilka postaci. Najczęściej występuje jako rak podstawnokomórkowy, chociaż może pojawiać się jako rak kolczystokomórkowy, czerniak, czy gruczolakorak. Rak podstawnokomórkowy nie daje przerzutów do innych narządów.

doktorWystępuje przeważnie u osób w średnim wieku i jasnej karnacji, a spowodowany jest przez długie przebywanie na słońcu w okresie dzieciństwa oraz wystawianie nieosłoniętych oczu na oddziaływanie silnych promieni słonecznych. Jego zdiagnozowanie u osób młodych może mieć podłoże genetyczne.

Początkowym stadium nowotworu jest umiejscowienie na brzegu powieki dolnej płaskiego i niebolesnego guzka, niczym niewyróżniającego się od zdrowej skóry. Kolejnym stadium jest postać wrzodziejąca, gdy guz zaczyna rosnąć, przypomina wulkan, pojawia się na nim strup, który krwawi podczas próby usuwania. Postać trzecia to twardniejąca, gdy guz nadal ulega powiększeniu, dochodzi do przechodzenia guza na skórę policzka lub spojówkę, jego granice stają się niewyraźne. Efektem nieleczenia nawet tego stadium jest forma drążąca, w której zniszczone zostają tkanki oraz następuje wniknięcie raka do oczodołu, zatok i czaszki.

Leczenie tego rodzaju nowotworu polega głównie na zabiegach chirurgicznych, a w zaawansowanym stadium guz można zniszczyć stosując naświetlania.

Drugim przebiegiem raka powiek jest rak kolczystokomórkowy. Ma on także charakter złośliwy, jednak w przeciwieństwie do wcześniej opisanej formy, daje przerzuty do węzłów chłonnych oraz płuc. Rozprzestrzenia się w szybkim tempie i powstaje ze skóry otaczającej oko. Zniszczenie gałki ocznej następuje w szybkim tempie drogą zajęcia węzłów chłonnych oraz krwioobiegiem. Rak powieki w tej formie pojawia się jako guzek pokryty strupem, a więc łudząco podobny do raka podstawnokomórkowego. Bezbolesność obu tych zmian może doprowadzić do błędnej diagnozy wstępnej oraz do dalekiego posunięcia się nowotworu. Aby diagnoza była prawidłowa niezbędne są badania w postaci badania okulistycznego, USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, biopsji i badania histopatologicznego.

Leczenie następuje jedynie w specjalistycznych klinikach i ma postać zabiegu chirurgicznego, chemioterapii oraz radioterapii. Wczesne stadium nowotworu, czyli małe rozmiary guza, umożliwiają podjęcie leczenia w postaci krioterapii. Najczęściej wszelkie metody leczenia opierają się o estetykę wyglądu pacjenta, który jest niezwykle ważny.

Jest to zmiana guzowata okolicy powiek, szczególnie niebezpieczna ze względu na swoją lokalizację oraz możliwy złośliwy charakter. Wszystkie zmiany złośliwe charakteryzują się wypadaniem rzęs, zmianami wielkości i kształtu powieki oraz zapalenia brzegów powiek.

Najniebezpieczniejszym ze schorzeń, atakującym powieki, jest rak podstawnokomórkowy. Stanowi on 90% wszystkich zmian złośliwych. Rak podstawnokomórkowy umiejscawia się najczęściej na dolnej powiece i rozrasta się powoli. Nieleczony może rozrastać się do głębszych struktur, ale nie odnotowuje się przerzutów z jego powodu. Jako zmiana ma tendencje do naciekania na zatoki i jamę czaszki. Natomiast leczenie odbywa się poprzez wycięcie guza z marginesem zdrowej tkanki oraz zastosowanie radioterapii.

Inną zmianą złośliwą jest rak kolczystokomórkowy. Ma on bardziej złośliwy charakter od poprzednio wspomnianego. Niszczy okoliczne tkanki oraz daje przerzuty do przyusznic powieki górnej, węzłów podżuchwowych powieki dolnej, wątroby i płuc. Można się go pozbyć jedynie przez wczesne, radykalne wycięcie oraz radioterapię.

Pozostałe zmiany to gruczolak, który występuje najczęściej u osób po 50 roku życia i atakuje powiekę górną dając przerzuty. Dalej znany jest czerniak złośliwy powiek, który ujawnia się pod wpływem nadmiernej ekspozycji na słońce, mięsak Kaposiego oraz choroba Pageta.

Okolice powiek mogą być atakowane również przez raki niezłośliwe. Najczęściej jest to brodawka, czyli narośl na brzegu powieki, której tendencją jest rogowacenie. Zmianą łagodną jest też brodawczak kolczystokomórkowy, rogowiak kolczystokomórkowy. Zmiany te mogą cofać się samoistnie, jednak z uwagi na podobieństwo do raka złośliwego nie należy lekceważyć tej zmiany.

Leczenie raka podstawnokomórkowego nie może odbywać się, jak to jest najczęściej, różnego rodzaju maściami i specyfikami. Niewielkie rozmiary raka umożliwiają skuteczną interwencję chirurgiczną. Krioterapia jest również metodą leczenia tego typu raka powiek. W przypadku zgłoszenia się chorego w stadium znacznie zaawansowanym, pozostaje leczenie w postaci naświetlań, których wyniki kosmetyczne są niestety gorsze.