Rak sutka

Rak sutka we wczesnym stadium zmian jest całkowicie wyleczalny, wielokrotnie bez potrzeby usuwania piersi.

problemyySpośród przyczyn zachorowania na raka sutka, przodownikiem jest podłoże dziedziczne. Jeżeli, na tego rodzaju nowotwór chorował ktoś z rodziny w linii żeńskiej, trzeba zwiększyć swoją czujność.

Istnieją również inne czynniki, które powodują zwiększenie możliwości zachorowania na nowotwór sutka. Należy do nich wiek powyżej 40. lat, choroba nowotworowa, która pojawiła się w sutku drugiej piersi, pierwsza miesiączka we wczesnym wieku, późna menopauza, oraz otyłość, która pojawiła się po niej.

 Leczenie nowotworu sutka odbywa się poprzez interwencję chirurgiczną, radioterapię, chemioterapię.

Interwencja chirurgiczna, polega na wykonaniu zabiegu usunięcia piersi wraz z węzłami chłonnymi znajdującymi się pod pachą. Zabieg ten, powszechnie znany jest pod nazwą mastektomii lub amputacji piersi.

Zabieg radioterapii, stosowany jest u kobiety w przypadku leczenia przed lub pooperacyjnego.

Chemioterapia, ma za zadanie usunięcie przerzutów o małym zasięgu, które trudno dokładnie zlokalizować w wyniku badań diagnostycznych.

Jest najczęściej występującym złośliwym nowotworem u kobiet. Zachorowalność na tego raka dotyczy kobiet w każdym wieku, jednak najwięcej przypadków notuje się między 50 a 70 rokiem życia. Powstaje on z nabłonka lub zrazików gruczołu piersiowego i zależnie od stadium rozwoju może być zmianą nienaciekającą lub naciekającą.

Czynników ryzyka zachorowania na tego typu nowotwór jest kilka, a mianowicie wiek, czynniki dziedziczne (mutacje w obrębie genu), czynniki rodzinne (wśród krewnych pierwszego stopnia), uwarunkowania hormonalne, ekspozycja na promieniowanie jonizujące, spożywanie alkoholu, cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze, rak jednej z piersi, przebyte wcześniej łagodniejsze choroby piersi.

Do najczęstszych objawów raka sutka można zaliczyć zauważalną zmianę kształtu sutka, wyczuwalny dotykiem niebolesny guzek, zaczerwienienie lub owrzodzenie sutka, powiększenie węzłów chłonnych pod pachą, sącząca się wydzielina w postaci ropy lub krwi oraz owrzodzenie brodawki. Zmiany te można wykryć we wczesnym stadium podczas samokontroli piersi. Takie samobadanie najlepiej wykonać podczas cyklu miesięcznego odpowiednio uciskając piersi centymetr po centymetrze. W ten sposób można wykryć także inne nowotwory piersi. Niekiedy nie da się jednoznacznie wykryć zmiany poprzez samokontrolę. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie badań obrazowych, na przykład USG piersi, mammografia itp. Potwierdzenie ewentualnego guza rakowego powinno nastąpić po badaniu cytologicznym i oddaniu materiału do badania histopatologicznego.

Jeżeli zmiana zostanie określona jako nowotworowa konieczne jest oznaczenie stadium rozwoju raka sutka. Przy wczesnej diagnozie stosowane są zabiegi chirurgiczne, które polegają na miejscowym wycięciu guza. Jako terapię uzupełniającą, zapobiegającą nawrotom choroby, stosuje się radioterapię. Znacznie większe szanse na zapobiegnięcie nawrotom nowotworu daje mastektomia radykalna, która jednak powoduje istotne zmiany w wyglądzie kobiety, gdyż usunięty zostaje cały gruczoł piersiowy i mięśnie piersiowe wraz z tkankami dołu pachowego i przybocznymi węzłami chłonnymi. Wspomagająco przy tej metodzie stosowane jest leczenie endokrynologiczne w postaci dawek tamoksifenu lub antagonisty estrogenów, radioterapia lub chemioterapia. Najważniejsze jest jednak wczesne stadium wykrycia raka sutka, bo daje ono duże szanse powrotu do zdrowia pacjentkom.