Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane, znane jest w teorii medycyny również pod skróconą nazwą SM. Jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego o charakterze przewlekłym.

doktorW wyniku choroby, dochodzi do uszkodzenia mieliny, która otacza nerwy w postaci osłonki rdzennej. Ma ona istotne znaczenie w zaopatrywaniu w substancje odżywcze oraz w procesie przewodzenia impulsów nerwowych.

Nie ma jednego rodzaju nerwów, które ulegają uszkodzeniu. Mogą być nimi nerwy wzrokowe, nerwy kory mózgowej, śródmózgowia, mostku, móżdżku. Nie ma tendencji, czy niszczeniu poddawana jest cała grupa nerwów, czy pojedyncze nerwy. W przypadku niszczenia pojedynczych nerwów, w pierwszej kolejności niszczeniu podlegają dendryty, później aksony.

Objawy, pojawiają się nagle, mogą polegać na remisjach, ale niektóre mogą pozostawać na dłużej. Do typowych objawów należy słabnięcie kończyn górnych, ich drętwienie, drżenie, zaburzenia w procesie mowy, wzroku. Okresy remisji, mogą obejmować krótkie okresy, albo też objawy mogą pojawić się dopiero po kilku latach. Objawy, stopień ich nasilenia oraz ich charakter, uzależnione są od miejsca uszkodzeń nerwów. Czasem objawami może być niedowład, porażenie kończyn, problemy emocjonalne, psychiczne, wzmożone napięcie mięśniowe, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, podwyższona skłonność do upadków, utrata słuchu, itp.

Źródło choroby nie jest znane. Za potencjalnego „winowajcę”, uznaje się układ odpornościowy. 

Choroba najczęściej rozwija się u kobiet w wieku pomiędzy 20. a 40. rokiem życia.

Postawienie diagnozy, następuje u lekarza neurologa, do którego chory zgłasza się głównie z zaburzeniami o podłożu neurologicznym. W celu postawienia prawidłowej diagnozy, należy wykonać badania specjalistyczne, które pomogą wykluczyć istnienie innych chorób, które charakteryzują się podobnymi objawami.

Leczenie choroby polega na stosowaniu leków z grupy glikokortykosteroidów w postaci dożylnej lub doustnej. Jeżeli, te nie przynoszą pożądanych efektów, do leczenia należy włączyć leki immunosupresyjne działające hamująco na aktywność układu immunologicznego.

Ponadto, towarzyszącymi są ćwiczenia rehabilitacyjne oraz aktywność fizyczna.