Udar mózgu

Udar mózgu występuje na skutek zaburzeń czynności mózgu, głównie opierających się na sferze naczyniowej.

krzyzUdar mózgu, stanowi trzecią na świecie przyczynę zgonów.

Jeżeli, u chorego wystąpił udar częściowy, z reguły osoba taka wymaga stałej opieki osób bliskich, głównie z uwagi na powstałe w konsekwencji kalectwo, niedowład częściowy lub podobne. 70% chorych, po przebytym udarze mózgu, wymaga dalszej opieki, głównie z uwagi na całkowity lub częściowy paraliż ciała.

 

W teorii medycyny, można wyróżnić kilka rodzajów udarów mózgu. Pierwszy, przedstawiony tutaj podział, to podział ze względu na mechanizmy prowadzące do uszkodzeń tkanki mózgowej. Udary niedokrwienne, stanowią prawie 90% wszystkich występujących udarów. Spośród nich można wyróżnić udary zatorowe, zakrzepowo – zatorowe, hemodynamiczne. Ponadto, mogą również wystąpić udary krwotoczne, które dotyczą głównie krwotoków zlokalizowanych w śródmózgowiu.

Kolejny podział, na przejściowe napady niedokrwienne, udary ustępujące, udary dokonane oraz postępujące, dokonany jest na podstawie dynamiki postępowania choroby.

Źródłem zachorowania, może być wiek chorego, gdzie prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta dwutonie co dziesięć lat życia. Ponadto, większe ryzyko zachorowania występuje wśród mężczyzn, ludzi rasy czarnej lub żółtej, nie bez znaczenia są również predyspozycje genetyczne, czy rodzinne oraz przebyte już przez chorego udary. Ponadto, wpływ na wystąpienie udaru mózgu, ma również istniejące nadciśnienie tętnicze, choroby serca, z naciskiem na migotanie przedsionków, zaburzenia gospodarki lipidowej, chorowanie na cukrzycę, choroby naczyń, zwężenie tętnicy szyjnej, palenie papierosów, picie alkoholu w zbyt dużych ilościach, otyłość, chorowanie na dnę moczanową, borykanie się z problemami krzepnięcia, czy występowanie zespołu bedechu sennego.

Wystąpienie udaru mózgu, nie jest poprzedzone żadnymi charakterystycznymi symptomami, go zapowiadającymi. Osoba, może dostać go o każdej porze dnia i nocy, jednak, w porze nocnej występuje najczęściej. Zespół objawów uzależniony jest od wystąpienia miejsca uszkodzenia tkanki mózgowej. Objawy, pojawiają się nagle. Najbardziej charakterystycznymi, jest pojawiający się nagle bardzo silny ból głowy, nudności i wymioty, po jakimś czasie występuje utrata przytomności, porażenie połowy ciała, opadają kąciki ust, itp.

Zdiagnozowanie udaru mózgu, polega głównie na wykonaniu tomografii komputerowej, ultrasonografii dopplerowskiej, tomografii rezonansu magnetycznego, badań kardiologicznych, elektrokardiografii, echokardiografii, badania EKG oraz badania ciśnienia tętniczego trwającego dobę, saturacji, badaniach laboratoryjnych oraz wielu innych niezbędnych w odróżnieniu udaru niedokrwiennego i udaru krwotocznego oraz potrzebnych do ustalenia przyczyny jego wystąpienia.

Profilaktyka i leczenie, dotyczy głównie udarów niedokrwiennych.

W przypadku udarów krwotocznych, leczenie jest dużo trudniejsze, głównie z uwagi na nie możliwy do przewidzenia czas ujawnienia się czynnika sprawczego.

Leczenie udarów, polega głównie na ciągłym kontrolowaniu czynności życiowych, kontroli ciśnienia tętniczego, stosowaniu leków o działaniu przeciwdrgawkowym, przeciwzakrzepowym, przeciwgorączkowym.