Urazy głowy

Pod pojęciem urazów głowy, należy rozumieć urazy zarówno czaszki, jak i mózgu. Źródło urazów, uzależnione jest od wielu czynników, których konsekwencje uzależnione są od prędkości oraz kierunku działania urazu.

doktor2Urazy głowy, najczęściej współistnieją z urazami klatki piersiowej.

Urazy głowy, w teorii medycyny, można różnie podzielić. Podział dotyczący urazów czaszkowo – mózgowych z przyspieszenia lub z opóźnienia.

Drugim podziałem, są uszkodzenia mózgu zamknięte i otwarte. W przypadku, urazów otwartych, uszkodzeniom ulega również skóra, czepiec ścięgnisty, kości czaszki, opony mózgowe, mózg. Kontakt z otaczającym środowiskiem mają również struktury znajdujące się pod czaszką. Przykładem urazu otwartego, mogą być rany postrzałowe, czy rany zadane ostrym narzędziem.

W medycynie, przy ocenie ciężkości urazów głowy, ma zastosowanie skala Glasgow Coma Scale. Ocena stanu chorego, następuje na podstawie trzech kryteriów: komunikacji słownej, reakcji motorycznych, oraz reakcji zamykania i otwierania oczu.

Chorego z urazem głowy, należy podda badaniu tomografii komputerowej. Na podstawie wyników tego badania, określić można przebieg choroby, ryzyko śmierci, stopień inwalidztwa, zmiany, które mogą pojawić się dopiero za jakiś czas.

Pourazowymi konsekwencjami urazu głowy, jest wstrząśnienie mózgu, jego stłuczenie, krwiaki wewnątrz czaszki, wodogłowie pourazowe o przebiegu ostrym, pourazowe krwawienia podpajęczynówkowe, uszkodzenia nerwów czaszkowych, stan zapalny opon mózgowo – rdzeniowych, samego mózgu, wypływanie substancji z uszu lub nosa

Objawy urazów głowy są przeróżne i uzależnione od stopnia urazu, także od wieku i indywidualnych cech każdego organism.

Ważnym jest, to co zostało już tutaj wspomniane, aby jak najszybciej po dokonaniu urazu głowy, przewieźć poszkodowanego do szpitala i wykonać badanie tomografii komputerowej. Jeżeli, następstwem jest krwiak wewnątrzczaszkowy, niezbędnym jest wykonanie zabiegu chirurgicznego. Jeżeli, powstanie krwiak śródmózgowy, kolejne działanie uzależnione są od jego lokalizacji.

Jeżeli, natomiast doszło do złamania kości czaszki – takie rozpoznanie następuje na podstawie  wyniku badania rentgenowskiego, czy też tomografii komputerowej.

Podstawą, po wystąpieniu urazu głowy u poszkodowanego, jest szybkie działanie i trzeźwe myślenie osób współtowarzyszących