Utraty przytomności

Utrata przytomności, to stracenie kontaktu z otaczającym światem w połączeniu z brakiem świadomości.

doktorPrzyczyn, może być wiele, mogą być nimi urazy mechaniczne, krwawienia, zaburzenia ukrwienia mózgu, w regulacji cieplnej, zatrucia, niedostateczna ilość tlenu docierająca do mózgu, zaburzenia w przemianie materii, udar mózgu, zator, czy też ogólne wyczerpanie organizmu.

 

Czas trwania utraty przytomności, to od kilku minut, nawet do kilku dni. Od zwykłego omdlenia, różni się właśnie czasem trwania, który w przypadku tego ostatniego, jest liczony maksymalnie na pięć minut.

Objawy utraty przytomności, to głównie brak reakcji na głośne wołanie, na bodźce pochodzące z świata zewnętrznego, bodźce mechaniczne, mięśnie poszkodowanego są wiotkie.

 Stopień, w jakim osoba utraciła przytomność, mierzony jest według skali Glasgow.

Jeżeli, jesteśmy świadkami utraty przytomności innego człowieka, nie wolno pozostawić go samego sobie, podkładać poszkodowanemu nic pod głowę.

To, co należy robić, to sprawdzić funkcje życiowe poszkodowanego, ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej, wezwać pogotowie ratunkowe, a w międzyczasie, jeżeli to konieczne wykonywać masaż serca lub/i sztuczne oddychanie. Ważnym jest okrycie poszkodowanego, celem zapobieżenia wychłodzeniu ciała.