Wodogłowie

Wodogłowie, to stan nieprawidłowego nagromadzenia się płynu mózgowo – rdzeniowego w głowie. Choroba może być skutkiem trwałych uszkodzeń w mózgu lub nawet może być przyczyną jego zaniku. Wodogłowie, stanowi bezpośrednie zagrożenie życia dziecka.

krzyzChoroba może pojawić się w każdym wieku, a jej przyczyną mogą być różnorodne, nie jest również uzależniona od płci. W teorii medycyny, rozróżnić można kilka rodzajów przyczyn i postaci wodogłowia. Choroba mająca podstawy wrodzone, występuje u dzieci już w płodzie, a jej źródło jest nieznane. Kolejną przyczyną, mogą być krwotoki wewnątrzczaszkowe, do których dochodzi na skutek czasowego lub stałego zablokowania przepływu mózgowo – rdzeniowego, konsekwencja czego jest rozwój wodogłowia. Przyczyną choroby, może być zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, czyli stan infekcji, którą dotknięta jest błona śluzowa pokrywająca mózg. Duże znaczenie w przyczynach pojawienia się wodogłowia, może mieć istnienie guzów oraz czynniki genetyczne.

Objawy, którymi charakteryzuje się chory na wodogłowie, będą inne w przypadku dzieci, niemowląt i noworodków oraz inne u osób dorosłych.

Niemowlęta i noworodki z wodogłowiem mają powiększoną główkę z uwypuklonym ciemieniem, poszerzeniem stawów czaszki włącznie. Dodatkowo, wodogłowie opóźnia rozwój dziecka. U starszych, dzieci, u których czaszka jest już ukształtowana, występują wymioty, bóle głowy z tendencją nasilającą się. Może również u nich dochodzić do utraty przytomności, zaburzeń krążenia, oddychania – te objawy są spowodowane głównie uciskaniem na pie© mózgu.

Zdiagnozowanie wodogłowia u dziecka znajdującego się w łonie matki, może nastąpić już po 20. tygodniu ciąży. Ponadto, każde niemowlę, które się urodzi, poddawane jest bardzo dokładnym pomiarom obwodu głowy, ocenie napięcia ciemienia i szerokości szwów czaszki, rozwoju psychoruchowego dziecka, objawów neurologicznych.

W leczeniu wodogłowia przetacza się płyn mózgowo – rdzeniowy z przestrzeni wewnątrz mózgu do innych przestrzeni znajdujących się w ciele dziecka. Do przeprowadzenia takich działań używa się specjalne układy zastawkowe pozwalające na kontrolę obniżenia ciśnienia w układzie komorowym oraz objętość płynu, który przepływa. Sprawne funkcjonowanie układu zastawek, ma wpływ na życie i rozwój dziecka. Zastawki podlegają okresowej wymianie lub w wyniku nagłej ich niesprawności.