Wstrząs kardiogenny

Wstrząs kardiogenny to stan niewydolności mięśnia sercowego, która jest wywołana upośledzeniem funkcji wyrzutowej serca.

doktor2Wstrząs kardiogenny, jest następstwem innych chorób występujących w organizmie człowieka. Należą do nich zawał serca, wstrząs septyczny, niewydolność serca, zator płucny, zwężenie zastawki aorty, czy nawet odrzucenie przeszczepu serca.

Najczęściej spotykaną przyczyną, jest zawał o ostrym przebiegu, który może doprowadzić do niedokrwienia i martwicy części mięśnia sercowego. Zaburzenia w funkcjonowaniu mięśnia sercowego, powodują obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz pogorszeniu ulega przepływanie krwi przez tętnice wieńcowe.

 

Zasadniczym celem leczenia wstrząsu kardiogennego, jest przywrócenie krążenia w tętnicy, która odpowiedzialna jest za zawał.

Leczenie tego rodzaju wstrząsu, jest dosyć trudnym zadaniem i może spowodować popełnienie błędu i możliwość przedawkowania leku.

Najskuteczniejszą metodą, byłaby ta, która przywróciłaby w jak najszybszy sposób drożność tętnicy, która odpowiedzialna jest za powstanie zawału.

Stosowanymi, są leki powodujące kurczliwość mięśniówki serca oraz mających za zadanie obniżenie oporu obwodowego. Do grupy tych leków należą dobutaminy oraz nitrogliceryny.