Wstrząs mózgu

Wstrząs mózgu to występująca najczęściej po jakimś urazie utrata przytomności poszkodowanego. Po jej odzyskaniu, pacjent powraca do pełnej sprawności. Wstrząs mózgu, może być wywołany uderzeniem w głowę, które nie powoduje trwałego urazu.

doktor2Czynnikami, które świadczą o wystąpieniu wstrząsu mózgu, jest jak już wspomniano utrata przytomności następująca na skutek uderzenia w głowę.

Ponadto towarzyszącymi objawami są bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia w ostrości widzenia, krótkotrwała utrata przytomności.

Jeżeli uderzenie w głowę nastąpiło w mało twardą powierzchnię i pacjent nie stracił przytomności, należy skontaktować się z lekarzem, gdyż być może wystarczającym jest zastosowanie działań wykonanych w warunkach domowych. Natomiast, jeżeli utrata przytomności trwała dłużej niż dwie minuty, należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe. Istnieją również przypadki, że po uderzeniu się w głowę, poszkodowany traci i odzyskuje na zmianę przytomność – wówczas również należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Po upływie dwóch minut od czasu utraty przytomności, do czasu przyjazdu karetki, nie wolno ruszać poszkodowanego, należy również zabezpieczyć przed jakimikolwiek ruchami szyi, głównie z uwagi na możliwość wystąpienia uszkodzenia kręgosłupa.

Po wystąpieniu i zdiagnozowaniu wstrząsu mózgu, następuje niezwłoczne przetransportowanie chorego do szpitala i zrobienie szeregu badań, które wykluczają występowanie innych chorób. Podczas wywiadu z pacjentem, istotne będą informacje dotyczące długości utraty przytomności, wystąpienia ewentualnych krwawień z nosa, czy małżowiny usznej, itp. Badaniami, które należy wykonać jest tomografia komputerowa. Jednak w łagodniejszych przypadkach nie jest ona wskazana, gdyż wystarczającym jest dwudniowa obserwacja pacjenta.