Zaburzenia czucia

Zaburzenia czucia wynikają z zaburzeń receptorów czucia, które zlokalizowane są w różnych miejscach organizmu ludzkiego.

doktor2Z uwagi na rozmieszczenie receptorów czucia, wyróżnić możemy czucie powierzchniowe, dzięki któremu odczuwane są bodźce pochodzące z zewnątrz oraz czucie głębokie, za pomocą którego odczuwane są bodźce pochodzące wewnątrz ciała ludzkiego.

Za pomocą receptorów, odbierane są czynniki, a następnie przekazywane do ośrodkowego układu nerwowego.

Zaburzenia czucia, nie muszą oznaczać od razu osłabionego czucia, ale również wyostrzone.

 

Źródłem zaburzeń w odczuwaniu mogą być różnego rodzaju wady rozwojowe, genetyczne, zaburzenia okołoporodowe, uszkodzenia nerwów, rdzenia kręgowego.

Zdiagnozowanie przyczyny zaburzeń czucia, obejmuje badanie przedmiotowe oraz wywiad lekarza z pacjentem. Z reguły, takie działania są wystarczającymi do postawienia prawidłowej diagnozy. Podstawowymi badaniami, jest wykonanie badania krwi, moczu, płynu rdzeniowo – mózgowego. Natomiast w celu zdiagnozowania zaburzeń neurologicznych, przydatne jest wykonanie badania encefalograficznego. Możliwe, że trzeba się będzie również udać do specjalisty okulisty.